Artykuł pracownika Katedry Rynku i Konsumpcji w Nutrients (IF 5,719)!

Dr Kajetan Suchecki wraz z zespołem ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach opublikowali artykuł pt. "Selected Organizational and Managerial Aspects of Health and Nutrition Education of Various Types of Consumers of Spa Treatment Services in Poland" w czasopiśmie Nutrients (IF 5,719, 140 MEiN).

Artykuł jest efektem współpracy dra Kajetan Sucheckiego (Katedra Rynku i Konsumpcji, UE Katowice) z badaczami z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach - dr hab. Joanna Woźniak-Holecka, dr hab. Tomasz Holecki, prof. SUM i dr Sylwia Jaruga-Sękowska.

Czasopismo Nutrients jest indeksowane w bazie Scopus (CiteScore 6.4), posiada współczynnik Impact Factor 5,719 oraz 140 punktów według listy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Z artykułem można się zapoznać pod podanym linkiem: https://www.mdpi.com/2072-6643/14/11/2337