Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

 

 

Katedra Marketingu i Usług została powołana na Wydziale Ekonomii w kwietniu 2001 roku, Zarządzeniem Rektora Akademii Ekonomicznej (nr 6/05) z dnia 01 lutego 2005 przemianowana na Katedrę Rynku i Konsumpcji.

Pierwszym kierownikiem Katedry była śp. prof. dr hab. Zofia Kędzior.

Od 1 czerwca 2012 roku kierownikiem Katedry jest dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE.

Obecnie, w roku akademickim 2022/23 w Katedrze pracuje sześciu pracowników badawczo-dydaktycznych oraz jeden doktorant. Działalność Katedry koncentruje się wokół dwóch nurtów aktywności akademickiej: dydaktyki (Katedra prowadzi specjalność Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych) i badań naukowych (skoncentrowanych wokół problemów zachowań podmiotów rynkowych, badania handlu i usług).

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3