Przejdź do menu Przejdź do treści

Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych

 

1.    Zdobyta wiedza

 Dystrybucja i sprzedaż to ważne obszary działalności każdego przedsiębiorstwa –  produkcyjnego, handlowego, usługowego. Na rynku pracy nieustannie poszukiwani są specjaliści z zakresu handlu, zarówno w sferze realnej, jak i wirtualnej.

Handel stanowi główne ogniwo łączące produkcję z konsumpcją, a sprzedaż jest potwierdzeniem akceptowania przez finalnych nabywców zarówno wartości dostarczanych przez produkty, jak i kompetencji działania na rynku producentów, hurtowników i detalistów. Specjalność „Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych” umożliwi studentom rozszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu dystrybucji i sprzedaży, również o aspekty międzynarodowe. Jej celem jest przygotowanie do pracy wymagającej sprawnego posługiwania się zasadami i technikami zarządzania dystrybucją i sprzedażą. Wybierając tę specjalność studenci nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczącą: 

  •Dystrybucji i handlu;
  •Negocjacji i technik sprzedaży;
  •Omnichannel marketingu i handlu elektronicznego;
  •Obsługi klienta;
  •Strategii i planów sprzedażowych;
  •Techniki i organizacji handlu.

   Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i kompetencji niezbędnych w dystrybucji i sprzedaży, a kompetencje wykształcone na naszych zajęciach przydają się
   w większości organizacji, w których pracują nasi absolwenci.

    

   2. Umiejętności

    Zarządzanie dystrybucją jest zarówno wiedzą, jak i praktyką działania na rynku. Dotyczy zdolności pozyskiwania nabywców, tworzenia i organizowania handlu, motywowania pracowników oraz pozyskiwania umiejętności obsługiwania klientów. Zdobywanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności handlowych pozwala na efektywne prowadzenie handlu na rynku krajowym i międzynarodowym. Umiejętności absolwenta specjalności to: identyfikowanie i badanie, projektowanie i planowanie, podejmowania decyzji i wdrażanie, kontrolowanie i koordynowanie dystrybucji i sprzedaży na rynkach  krajowych i międzynarodowych. Posiadanie takich umiejętności jest warunkiem koniecznym efektywnego działania w gospodarce rynkowej. Jest to szczególnie istotne w obliczu przenikania się krajowych i międzynarodowych kapitałów, procesu integracji Polski z UE oraz procesu globalizacji.

    

   Nabywaniu umiejętności sprzyjają aktywne metody nauczania, takie jak: rozwiązywanie studiów przypadków, warsztaty i gry szkoleniowe, mapy myśli, design thinking,  opracowywanie i ocena projektów badawczych, webinaria i spotkania z praktykami. Studenci uczestniczą w zajęciach terenowych, których celem jest rozwiązanie praktycznych problemów.

    

   3. Kim będziesz?

    Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych na stanowiskach kierowniczych i w administracji centralnej. Będą posiadać szczególne kwalifikacje do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach działających na rynkach dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Gruntowna znajomość problemów dystrybucji na rynkach krajowych i  międzynarodowych umożliwi podjecie pracy m.in. na stanowiskach:

   •Analityk sprzedaży;
   •Koordynator ds. sprzedaży;
   •Lider zespołu w dziale obsługi klienta;
   •Specjalista ds. sprzedaży eksportowej;
   •Specjalista ds. wsparcia sprzedaży;
   •Specjalista ds. sprzedaży i marketingu;
   •Doradca klienta indywidualnego/detalicznego;
   •Kierownik ds. sprzedaży;
   •E-commerce menadżer;
   •Koordynator ds. sprzedaży.

    

   4. Dlaczego warto?

    Sukces rynkowy każdej firmy w znaczącym stopniu zależy od umiejętności sprzedawania. Specjaliści z tej dziedziny są najczęściej poszukiwani przez pracodawców - przedsiębiorstw działających na różnych rynkach dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych. Firmy poszukują profesjonalistów, którzy rozwiążą ich problemy sprzedażowe, zaprojektują lub udoskonalą rozwiązania dystrybucyjne, będą zarządzać relacjami z klientami. Od przyszłych handlowców oczekuje się wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą, analizy rynków i nowoczesnych technik sprzedaży. Decydując się na naszą specjalność zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które przygotują Cię do rozwiązywania problemów sprzedażowych i dystrybucyjnych firm działających na rynkach krajowych i międzynarodowych. Nauczymy Cię pracy w zespole, ale również realizacji samodzielnych projektów. Poznasz otwartych na kontakty ze studentami ludzi, odnajdziesz Mistrzów, którzy pokażą Ci jak się doskonalić, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, zdobywać doświadczenia.

   Dołącz do nas

   Akredytacje i partnerzy

   logotyp efmd
   logotyp ceeman
   logotyp hr
   logotyp cima
   logotyp eaie
   logotyp bauhaus4
   logotyp progres3