Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych

 

1.    Zdobyta wiedza

 

Handel stanowi główne ogniwo łączące produkcję z konsumpcją, a sprzedaż jest potwierdzeniem akceptowania przez finalnych nabywców zarówno wartości dostarczanych przez produkty, jak i kompetencji działania na rynku producentów, hurtowników i detalistów. Specjalność „Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych” umożliwi studentom rozszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu dystrybucji i sprzedaży, również o aspekty międzynarodowe. Jej celem jest przygotowanie do pracy wymagającej sprawnego posługiwania się zasadami i technikami zarządzania dystrybucją i sprzedażą. Wybierając tę specjalność studenci nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczącą: 

  • strategii sprzedaży na rynkach krajowych i międzynarodowych, nowoczesnych technologii sprzedaży, organizacji zespołów sprzedażowych,
  • dystrybucji, techniki i organizacji handlu, logistyki dystrybucji,  
  • zachowań konsumentów, badania rynków krajowych i zagranicznych, marketingu międzynarodowego i globalnego, promocji sprzedaży i merchandisingu,
  • obsługi klienta, CRM – zarządzania kontaktami z klientem,  negocjacji i współpracy z partnerami biznesowymi.

 

2. Umiejętności

 

Zarządzanie dystrybucją jest zarówno wiedzą, jak i praktyką działania na rynku. Dotyczy zdolności pozyskiwania nabywców, tworzenia i organizowania handlu, motywowania pracowników oraz pozyskiwania umiejętności obsługiwania klientów. Zdobywanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności handlowych pozwala na efektywne prowadzenie handlu na rynku krajowym i międzynarodowym. Umiejętności absolwenta specjalności to: identyfikowanie i badanie, projektowanie i planowanie, podejmowania decyzji i wdrażanie, kontrolowanie i koordynowanie dystrybucji i sprzedaży na rynkach  krajowych i międzynarodowych. Posiadanie takich umiejętności jest warunkiem koniecznym efektywnego działania w gospodarce rynkowej. Jest to szczególnie istotne w obliczu przenikania się krajowych i międzynarodowych kapitałów, procesu integracji Polski z UE oraz procesu globalizacji.

 

Nabywaniu umiejętności sprzyjają aktywne metody nauczania, takie jak: rozwiązywanie studiów przypadków, warsztaty, opracowywanie i ocena projektów badawczych. Studenci uczestniczą w zajęciach terenowych, których celem jest rozwiązanie praktycznych problemów.

 

3. Kim będziesz?

 

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych na stanowiskach kierowniczych i w administracji centralnej. Będą posiadać szczególne kwalifikacje do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach działających na rynkach dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Gruntowna znajomość problemów dystrybucji na rynkach krajowych i  międzynarodowych  umożliwi podjecie pracy na stanowiskach: stanowisko specjalisty  do spraw zakupu i sprzedaży (sales menager), specjalisty do spraw planowania sprzedaży, przedstawiciela handlowego (sales representatives), specjalisty do spraw kontaktów z klientami (client service manager), specjalisty do spraw wymiany międzynarodowej, merchandisera i analityka rynku. Ponadto absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

4. Dlaczego warto?

 

 

Sukces rynkowy każdej firmy w znaczącym stopniu zależy od umiejętności sprzedawania. Specjaliści z tej dziedziny są najczęściej poszukiwani przez pracodawców - przedsiębiorstw działających na różnych rynkach dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych. Firmy poszukują profesjonalistów, którzy rozwiążą ich problemy sprzedażowe, zaprojektują lub udoskonalą rozwiązania dystrybucyjne, będą zarządzać relacjami z klientami. Od przyszłych handlowców oczekuje się wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą, analizy rynków i nowoczesnych technik sprzedaży. Decydując się na naszą specjalność zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które przygotują Cię do rozwiązywania problemów sprzedażowych i dystrybucyjnych firm działających na rynkach krajowych i międzynarodowych. Nauczymy Cię pracy w zespole, ale również realizacji samodzielnych projektów. Poznasz otwartych na kontakty ze studentami ludzi, odnajdziesz Mistrzów, którzy pokażą Ci jak się doskonalić, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, zdobywać doświadczenia.