Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca z zagranicą

Katedra Rynku i Konsumpcji rozwija współpracę międzynarodową w trzech podstawowych obszarach:

  • dydaktyki (wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone na zagranicznych uniwersytetach oraz zagraniczne staże podnoszące kwalifikacje pracowników)
  • badań (realizacja międzynarodowych projektów badawczych, organizacja i udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych, udział w pracach międzynarodowych sieci instytucji i szkół wyższych)
  • publikacji (artykuły i referaty publikowane w zagranicznych wydawnictwach)


Projekty zrealizowane:

  • EUROPA PRZEDIĘBIORSTW – ZARZĄDZANIE RÓŻNICAMI KULTUROWYMI (na przykładzie Polski i Francji). Celem projektu było zaprojektowanie badań umożliwiających dokonanie próby identyfikacji wpływu zmiennych kulturowych na relacje biznesowe w integrującej się Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Francji.
  • STUDENCI O EUROPEJSKIM RYNKU PRACY (badania porównawcze Polska - Słowacja – Czechy). Autorzy postawili sobie za cel zaprezentowanie sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Szczegółowej analizie poddano opinie studentów, którzy są już podmiotem tego rynku lub też dołączą do niego w perspektywie 2-3 lat. Badania przeprowadzono wśród czeskich, polskich i słowackich studentów.
  • RESTAURACJE TYPU FAST-FOOD DLA MŁODYCH LUDZI: (BADANIA PORÓWNAWCZE POLSKA – SŁOWACJA - RUMUNIA). Celem projektu było zidentyfikowanie sposobów żywienia młodych ludzi poza domem, a w szczególności znaczenie restauracji szybkie obsługi typu Fast-food dla młodych ludzi.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca