Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacja pracownika Katedry

Ukazała się monografia naukowa autorstwa dra hab. Grzegorza Dydkowskiego pt.: Systemy informatyczne i transformacja cyfrowa w miejskim transporcie zbiorowym. Celami niniejszej monografii są przedstawienie zakresu zastosowań technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w miejskim transporcie zbiorowym oraz wskazanie, jak technologie informatyczne przyczyniają się nie tylko do poprawy konkurencyjności tego sektora usług, lecz również jak mogą i powinny zmienić się realizowane procesy czy modele rozwiązań. W pracy sformułowano hipotezy zakładające, że wdrażanie narzędzi informatycznych i sama transformacja cyfrowa stanowią wielokierunkowy, złożony proces adaptacji rynkowej miejskiego transportu zbiorowego, mający na celu poprawę jego konkurencyjności oraz dostosowanie do otoczenia rynkowego. Podczas przygotowania monografii wykorzystano analizę literatury przedmiotu opisującą same rozwiązania technologiczne, ale również przedstawiającą dobrą praktykę ich wdrażania i zastosowania. Sięgnięto także po wieloletnie obserwacje poczynione w trakcie pracy praktycznej w podmiocie organizującym miejski transport zbiorowy, w tym również z wdrożenia dużego projektu informatycznego zarządzania miejskim transportem zbiorowym.

Publikacja dostępna w formie bezpłatnego e-booka.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca