Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacja pracowników Katedry

Ukazała się monografia naukowa autorstwa pracowników Katedry Transportu: dra hab. Grzegorza Dydkowskiego prof. UE oraz dr Anny Urbanek pt.: Współpraca i integracja w systemach transportu miejskiego. Celem monografii jest przedstawienie procesów współpracy i integracji w transporcie zbiorowym, uwarunkowań oraz czynników mających wpływ na zakres integracji w transporcie miejskim z systemami o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz przemieszczeniami indywidualnymi środkami transportu. W ramach rozważań przedstawiono przesłanki i motywy podejmowania współpracy przez podmioty, a także sprecyzowano rozumienie kategorii integracja, jej rodzajów i formy. Scharakteryzowano proces integracji na gruncie ekonomii klasycznej oraz ekonomii instytucjonalnej, narzędzia realizacji polityki integracji usług transportu zbiorowego, a także koszty i korzyści integracji. Omówiono zagadnienia integracji taryfowej, technologie informatyczne wykorzystywane podczas rozwiązań w tym zakresie, a także sposoby rozliczeń pomiędzy gminami wspólnie organizującymi miejski transport zbiorowy. Poruszono problematykę koordynacji rozkładów jazdy oraz rozwiązania – w szczególności infrastrukturalne – mające zapewnić łatwe, wygodne i bezpieczne przesiadanie się pomiędzy różnymi środkami transportu zbiorowego oraz przy wykorzystaniu indywidualnych środków transportu. Przedstawiono zagadnienia integracji w warunkach suburbanizacji i dojazdów z obszarów podmiejskich, a także lokalizacji infrastruktury poza centrami miast. Podczas rozważań sięgnięto po publikacje zawierające wyniki analiz w zakresie funkcjonowania sektora pasażerskiego transportu zbiorowego, ponadto odwołano się do obserwacji stanowiących wynik wieloletnich doświadczeń praktycznych Autorów we wdrażaniu rozwiązań z zakresu integracji transportu zbiorowego.

Publikacja dostępna w otwartym dostępie - zapraszamy do pobrania.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca