Kontakt

Katedra Transportu

ul. 1 Maja 47
40-287 Katowice
Budynek E, pok. 301-305, 313

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice