Koło Naukowe Transportu

Koło Naukowe Transportu skupia studentów specjalności transport i logistyka oraz kierunku logistyka inżynierska, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych z kierunkiem studiów.

Członkami Koła mogą być studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wielu studentów współpracuje z kołem po skończeniu studiów.

Blisko współpracujemy z Kołami Naukowymi działającymi przy naszej Uczelni i zrzeszającym studentów pokrewnej nam specjalności - logistyki. Utrzymujemy również kontakty z innymi kołami naukowymi z ośrodków akademickich z całej Polski.