Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2020

Publikacja członków KNT 

A.M. Diaczek, W. Garduła, Ekologiczne opakowania w przemyśle kosmetycznym - trend czy realny wzrost świadomości konsumentów?, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie: Ekonomika i Organizacja Logistyki 4 (1), 2019, 37-50, DOI:10.22630/EIOL.2019.4.1.4 

http://eiol.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/eiol_1.pdf


Planowany udział w konferencji

Członkowie KNT planowali udział w dniach 26-28.04.2020r. w konferencji XII Student Maritime Conference pt. „Proekologiczne rozwiązania w logistyce w dobie nowych idei i technologii”, organizowanej przez Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG działające przy Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Przygotowanie dwóch referatów przyjętych na konferencję:

 • Pan Dawid Goik oraz Pan Bartosz Koreń, referat pt. Metody internalizacji kosztów zewnętrznych transportu,
 • Pan Adrian Mendel oraz Pan Paweł Marciniak, referat pt. Zrównoważony transport w miastach – rozwój napędów alternatywnych.

Konferencja została odwołana z powodu pandemii i przełożona na inny termin.

Rok 2019

Kolejna publikacja członków SKNT    

Goik D., Ciupak M., Dostawy żywności w systemie e-commerce - ich przyszłość i uwarunkowania, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja logistyki 3(2)2018, Warszawa 2018, s. 23-34.

Sukces członków Studenckiego Koła Naukowego Transportu (SKNT) Kolejny sukces członków Studenckiego Koła Naukowego Transportu (SKNT)

Pani Anna-Maria Diaczek oraz Pani Weronika Garduła studentki 3 roku Logistyki na Wydziale Ekonomii oraz członkinie SKNT zdobyły I miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas IX Warszawskich Dni Logistyki, które odbyły się w dniach 9-10.05.2019r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ta ogólnopolska studencka konferencja naukowa w tym roku zorganizowana została pod hasłem „Ekologistyka w rozwoju społeczno-gospodarczym”.

Pani Anna-Maria Diaczek i Pani Weronika Garduła wygłosiły referat pt. Ekologiczne opakowania w przemyśle kosmetycznym – trend czy realny wzrost świadomości konsumentów?

Artykuł pod tym samym tytułem uzyskał pozytywną recenzję i zostanie opublikowany w Zeszytach Naukowych SGGW w Warszawie.

 

Publikacja członków SKNT  

Pajka A., Gera G., System BDF jako mobilny magazyn w zarządzaniu przesyłkami kurierskimi, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja logistyki 3(1)2018, Warszawa 2018, s. 63-72. 

 

Sukces członków SKNT

Pani Magdalena Tuora oraz Pan Paweł Płonka - członkowie Studeckiego Koła Naukowego Transportu działającego przy Katedrze Transportu Wydziału Ekonomii zajęli I miejsce w konkursie na najlepszy referat III-ciej Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Turystyki ECONFTOUR2019 zorganizowanej w dniach 11-13 kwietnia 2019r.  przez Studenckie Centrum Badań Turystycznych EXPLORERS działające przy Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pani Magdalena Tuora i Pan Paweł Płonka podczas konferencji zaprezentowali referat pt. Wybrane bariery rozwoju turystyki rzecznej w Polsce.

Artykuł pod tym samym tytułem został opublikowany w monografii pokonferencyjnej:

P. Płonka, M. Tuora: Wybrane bariery rozwoju turystyki rzecznej w Polsce, w: Kierunki rozwoju współczesnej turystyki, red. A. Niezgoda oraz Ł. Nawrot, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2019, s. 111-122, ISBN 978-83-60789-72-8.

Udział w konferencji z referatem

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. Pani Magdalena Tuora wzieła udział w V Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu „KOKONAT 2019” zorganizowanej przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, Katedrę Systemów Transportowych oraz Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej.

W trakcie konferencji Pani Magdalena Tuora wygłosiła referat pt. Systemy telematyczne jako narzędzie sterowania potokami ruchu w sieci , który zostanie opublikowany.

Rok 2018

Publikacja członków koła

Artykuł pani Magdaleny Tuora oraz Pana Krzysztofa Kopra pt. Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w logistyce został opublikowany w Zeszytach Naukowych SGGW w Warszawie serii Ekonomika i Organizacja Logistyki.

1. 06.06.2018 r., Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Technicznej "Transport Kolejowy Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość":

Katarzyna Gawlak - aktywny udział w  z referatem pt. Konkurencyjność transportu kolejowego względem transportu indywidualnego na przykładzie odcinka Kobiór-Pszczyna -referat zdobył wyróżnienie jako jeden z najlepszych referatów konferencji.

2. 17-18.05.2018r., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej VIII Warszawskie Dni Logistyki pt. „Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu łańcuchami dostaw”. Wystąpienia z referatami:

 • Dawid Goik, Mateusz Ciupak, referat pt. Dostawy żywności w systemie E-commerce - ich przyszłość i uwarunkowania – referat zdobył II miejsce w konkursie na najlepszy referat konferencji
 • Adrian Pajka, Grzegorz Gera, referat pt. BDF jako mobilny magazyn w zarządzaniu przesyłkami kurierskimi - referat wyróżniony poprzez możliwość prezentowania podczas głównego panelu w konferencji,
 • Krzysztof Przondziono, Patryk Gębski, referat pt. Pojazdy elektryczne - analiza opłacalności i ekologiczności w porównaniu z konwencjonalnymi środkami transportu oraz perspektywa rozwoju w Polsce.

3. 17-19.05.2018r. Politechnika Krakowska w Krakowie:

Magdalena Tuora - Udział w ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej i warsztatach transportowo-urbanistycznych „Przepis na miasto2”

4. 10-12.05.2018, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytecka Liga Logistyków III edycja – wydarzenie organizowane przez KN DIALOG (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Magdalena Tuora, Krzysztof Koper opracowanie i prezentacja projektu pt. „Ekologiczne rozwiązania w logistyce”-      I miejsce w konkursie na najlepszy projekt i prezentację

Rok 2017

1. 20-24.04.2017 r., IV Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu KOKONAT, Politechnika Krakowska w Krakowie,

Paweł Ulfik referat pt. Koncepcja stworzenia kolei aglomeracyjnej na obszarze metropolii górnośląskiej.

2. 19.05.2017 r., VII Warszawskie Dni Logistyki pt. „Innowacyjne rozwiązania w logistyce”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

Magdalena Tuora oraz Krzysztof Koper referat pt. Sieci neuronowe jako przyszły standard logistyki.

3. 18-20.05.2017 r., Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa i Warsztaty transportowo-urbanistycznych „Przepis na miasto”, Politechnika Krakowska w Krakowie:

 1. Katarzyna Jamka oraz Paulina Ziętek, referat pt. Zastosowanie modelu chmury obliczeniowej w ramach koncepcji Smart Cities,
 2. Paweł Ulfik, referat pt. Likwidacja śródmiejskich autostrad jako sposób na poprawienie jakości życia w miastach.

Rok 2016

12-13 maj 2016 r. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji VI Warszawskie Dni Logistyki, organizowanej przez SGGW w Warszawie

Podczas konferencji członkowie SKNT zaprezentowali referaty:

 1. Patryk Korner i Damian Dudek referat pt. Drony - szansa dla branży FMCG?,
 2. Sebastian Krauspe i Martyna Grzegorczyk referat pt. Znaczenie e-commerce w branży FMCG
 3. Adrian Kowalski i Marta Łuczak referat pt. Zastosowanie pojazdów autonomicznych na rynku usług FMCG (poster).

Patryk Korner i Damian Dudek za referat pt. Drony - szansa dla branży FMCG?,  zajęli I miejsce w konkursie na najlepszy referat konferencji.

Rok 2015

Publikacja członka Koła w monografii pokonferencyjnej

Małgorzata Grzywocz, Koncepcja zrównoważonego rozwoju a logistyka zwrotna, w: Logistyka Wyzwaniem Przyszłości, pod red. K. Kowalska, P. Sobczak, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, ISBN 978-83-64927-55-3

Rok 2014

 • 10-11.04.2014r. Politechnika Krakowska Wystąpienie na konferencji z referatem: M. Mateja, M. Grzywocz, M. Bartnik referat pt. Bezpieczeństwo transportu na Morzu Bałtyckim a systemy monitoringu żeglugi morskiej
 • 09.04.2014r. Wyższa Szkoła Bankowa w Dąbrowie Górniczej Wystąpienie na konferencji z referatem: M. Grzywocz referat pt. Koncepcja zrównoważonego rozwoju a logistyka zwrotna (Artykuł zostanie opublikowany)
 • 29-30.05.2014r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wystąpienie na międzynarodowej konferencji IV Warszawskie Dni Logistyki z referatami:
 1. Anna Karch, Szymon Jonczyk oraz Sławomir Rybacki referat pt. ”Rola     zintegrowanych łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce” oraz
 2. Magdalena Mateja, Mateusz Bartnik, Małgorzata Grzywocz referat pt. „Rola magazynów wysokiego składowania w centrach logistycznych”.

 

Artykuł  A. Karch, Sz. Jonczyk, S. Rybacki pt. ”Rola zintegrowanych łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce” zdobył I miejsce (ex aequo)  w konkursie na najlepszy referat podczas IV Warszawskich.

Nagrodzony artykuł zostanie opublikowany w czasopiśmie Logistyka (lista B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Rok 2013

 • 10.04.2013 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Patrycja Pławecka, Katarzyna Mateja - czynny udział w konferencji pod hasłem „Logistyka wyzwaniem przyszłości”, wystąpienie z referatem „Inteligentne systemy transportowe na przykładzie wybranych przedsiębiorstw”

 • 7-8.05.2013 Politechnika Rzeszowska Patrycja Pławecka, Krzysztof Czaja - czynny udział w IV Międzynarodowej Konferencji pt. „Logistyka oczami studentów” i wystąpienie z referatami:
 1. P. Pławecka „Śląska Karta Usług Publicznych i Karta Miejska w Rybniku jako przykłady nowoczesnych rozwiązań w komunikacji miejskiej na Śląsku” oraz
 2. K. Czaja „Wpływ projektów współfinansowanych przez Unię Europejską na zmiany jakościowe w publicznej komunikacji miejskiej na przykładzie KZK GOP”.

 

Oba referaty otrzymały wyróżnienie jako najlepsze referaty konferencji.

 • 13-14.05.2013 Uniwersytet Łódzki
 1. Patrycja Pławecka, Katarzyna Mateja, Anna Lipień, Agnieszka Bańka, Patrycja Pniak- czynny udział w konferencji pod hasłem „Logistyka w zdarzeniach masowych, sytuacjach kryzysowych i katastrofach”. Wystąpienia z referatami:
 2. Anna Lipień referat pt. „Logistyczne wspomaganie procesu transplantacji nerek od dawców zmarłych w skutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia”;
 3. Pławecka Patrycja, Mateja Katarzyna, „Wypadki drogowe jako koszty zewnętrzne transportu”;
 4. Bańka Agnieszka, Pniak Patrycja, „Logistyczne aspekty zarządzania odpadami medycznymi na przykładzie Zakładu Opieki Medycznej w Dąbrowie Górniczej”.

 

Wszystkie referaty zostały zakwalifikowane do recenzji i po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną wydrukowane w monografii pokonferencyjnej.

 • 05-06.12.2013r. Politechnika Wrocławska. Wystąpienia na konferencji z referatami wraz z publikacją (3 referaty i 3 publikacje):
 1. M. Mateja, M. Grzywocz, Rozwój koncepcji carpoolingu w Polsce, [w:] TransLogistics 2013. Zbiór Prac Uczestników IX Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki,  P. Garncarz, K. Hołojda, M. Kazimierczyk, D. Motylewski, L. Skrzypczyk, A. Wielgusiak, W. Włodek, M. Zięba, A. Żelazek (red.),  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013, s. 43-51.
 2. M. Kumiega, M. Bartnik, Nowoczesne technologie w konstrukcji autobusów oraz ich rola w zrównoważonym rozwoju miejskiego transportu zbiorowego, [w:] TransLogistics 2013. Zbiór Prac Uczestników IX Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki, P. Garncarz, K. Hołojda, M. Kazimierczyk, D. Motylewski, L. Skrzypczyk, A. Wielgusiak, W. Włodek, M. Zięba, A. Żelazek (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013, s. 85-94.
 3. J. Siąkała, M. Waluś, Metody ograniczania kongestii w miastach, [w:] TransLogistics 2013. Zbiór Prac Uczestników IX Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki,  P. Garncarz, K. Hołojda, M. Kazimierczyk, D. Motylewski, L. Skrzypczyk, A. Wielgusiak, W. Włodek, M. Zięba, A. Żelazek (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013, s. 33-41.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3