Członkowie Koła

Opiekunowie Koła:

dr hab. Alicja Winnicka-Wejs, prof. UE
mgr Monika Karczewska 

 

Zarząd Koła:

Julia Szutka - Przewodnicząca Koła

Julia Grudzień - Wiceprzewodnicząca Koła

Miłosz Krzyworzeka - Skarbnik