Aktualności

"Rozwinąć skrzydła" na Narodowym Kongresie

W dniach 21-23 września odbędzie się Narodowy Kongres Trzeźwości, podczas którego przedstawiciel naszej Uczelni promować będzie formy wsparcia dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz książkę i kampanię "Rozwinąć skrzydła".


Książka "Rozwinąć skrzydła" powstała w efekcie spotkań i pracy z młodzieżą pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych, w tym – rodzin z problem alkoholowym. Autorem publikacji, a zarazem inicjatorem prowadzonej terapii i akcji szukania rozwiązań problemów dorosłych dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych jest pracownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE. Jego publikacja "Rozwinąć skrzydła" opisuje problemy, z jakimi zmagają się dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz ukazuje konkretne formy pomocy.

Publikacja będzie rozdawana również uczestnikom Narodowego Kongresu Trzeźwości, natomiast jej autor ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE wygłosi wykład na temat wsparcia dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na przykładzie prowadzonych działań na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Duszpasterstwa Akademickiego. Autor poprowadzi również panel dyskusyjny i zasiądzie w zespole redagującym przebieg wydarzenia. Szczegóły nt. Kongresu

Od momentu wydania publikacji "Rozwinąć skrzydła" w 2009 r. prowadzono także jej bezpłatną dystrybucję zwłaszcza wśród młodzieży akademickiej. Rezultatem prowadzonej dotychczas kampanii "Rozwinąć skrzydła" jest wydanie ponad 60 tys. egzemplarzy publikacji w wersji papierowej. Na uwagę zasługuje również ponad kilkadziesiąt tysięcy pobrań wydania w formie elektronicznej.

Publikacja w formie e-booka i audiobooka dostępna jest na stronie internetowej www.rozwinacskrzydla.pl.