Aktualności

List gratulacyjny MNiSW dla prof. Aldony Frączkiewicz-Wronki

W dniu 12 stycznia 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przekazała serdeczne gratulacje prof. dr hab. Aldonie Frączkiewicz-Wronce z okazji nadania tytułu profesora przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.... [Więcej]


Tytuł naukowy profesora dla prof. Aldony Frączkiewicz-Wronki

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 roku nadał Prof. dr hab. Aldonie Frączkiewicz-Wronce - Kierownikowi naszej Katedry - tytuł profesora nauk... [Więcej]


II etap konkursu w ramach konsorcjum PROGRES 3

15 marca br. prof. UE dr hab. Janina Harasim, Prorektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej, prof. UE dr hab. Aldona Frączkiewicz - Wronka, Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych, prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Dziekan Wydziału... [Więcej]


Nasze doktorantki w Projekcie "B+R = Konkurencyjność Gospodarcza"

Mgr Katarzyna Burda-Świerz oraz mgr Karolina Szymaniec, doktorantki prof. UE dr. hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, zakwalifikowały się do Projektu "B+R = Konkurencyjność Gospodarcza”... [Więcej]