Kontakt

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

ul. 1 Maja 47
40-287 Katowice
Budynek E, pok. 404

+48 32257-7500

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice