Granty rektorskie dla Pracowników Katedry Bankowości i Rynków Finansowych

W dniu 19.12.2017 roku JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek, prof. UE wręczył rektorskie granty naukowe, przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe. Granty otrzymała Pani Prof. zw. dr hab. Irena Pyka oraz dr Aleksandra Nocoń z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych za publikację artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii (lista A).

Serdecznie gratulujemy!!!