Nasi Pracownicy w Kanadzie

Pracownicy Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, dr Bożena Frączek i
dr Monika Klimontowicz, wzięły udział w międzynarodowym kongresie
"Innovation for Financial Services 2014", prezentując wyniki badań
własnych omówione szerzej w artykule pt. "Financial literacy of young
customers and their expectations concerning banking services". Kongres
jest corocznym forum wymiany rezultatów badań naukowych naukowych i
praktycznych doświadczeń w zakresie tworzenia i implementacji innowacji na
rynkach finansowych całego świata oraz edukacji finansowej w tym zakresie.
W tym roku kongres odbył się w Montrealu w Kanadzie w dniach 16-17
października.