Nowa publikacja finansowana przez NBP

2 grudnia br. nakładem wydawnictwa uczelnianego ukazała się monografia naukowa pt. "Sektory bankowe w Unii Europejskiej" pod red. Janusza Cichego i Blandyny Puszer.

Monografia ta stanowi kompendium wiedzy dotyczącej organizacji i zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz wielkości, struktury i skali rozwoju sektorów bankowych wszystkich 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Publikacja finansowana jest przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej i jest rezultatem badań pracowników Katedry Bankowości i Rynków Finansowych oraz pracowników naukowych z 9 ośrodków akademickich w Polsce. 

Spis treści

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim również w zakresie bezpłatnych programów edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży, Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku, a także wybranych kierunków studiów podyplomowych.

okladka