Pracownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych autorem rozdziału w monografii wydanej przez Routledge pt."Digitalization of Financial Markets. The Socioeconomic Impact of Financial Technologies " (300 pkt)

Miło nam poinformować, że w październiku 2021 r. rozdział pt. „FinTechs, BigTechs and structural changes in capital markets”, autorstwa prof. dr hab. Janiny Harasim (Katedra Bankowości i Rynków Finansowych) został opublikowany w monografii „The Digitalization of Financial Markets. The Socioeconomic Impact of Financial Technologies” pod red. Adam Marszk, Ewa Lechman, Wydawnictwo Routledge (punktacja MEiN 300 punktów).

Celem rozdziału było zbadanie wybranych zagadnień teoretycznych związanych z wpływem firm technologicznych na strukturę rynku w branży finansowej ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych.

Informacje o publikacji są dostępne pod adresem: www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003095354-5/fintechs-bigtechs-structural-changes-capital-markets-janina-harasim