Publikacja naszego Pracownika w prestiżowym wydawnictwie

W marcu 2016 r. w renomowanym wydawnictwie zagranicznym Palgrave Macmillan ukazała się monografia pod redakcją naukową Jakuba Górki  (Uniwersytet Warszawski)  pt. "Transforming Payment Systems in Europe", w której został zamieszczony rozdział autorstwa prof. dr hab. Janiny Harasim pt. "Europe: The Shift from Cash to Non-Cash Transactions".

 Autorami  pozostałych rozdziałów są  profesorowie niemieckich i belgijskich  uczelni,  pracownicy banków centralnych Niemiec, Holandii oraz Ministerstwa Finansów Finlandii, będący ekspertami rynku płatności. Monografia została wydana w serii Palgrave Studies in Banking and Financial Institutions. Więcej informacji znajduje się na stronie wydawnictwa:  http://www.palgrave.com/gp/book/9781137541208