Uczestnictwo Pracownika Katedry w Virtual International Days in Quimper

W dniach 8-10 kwietnia 2020 dr Maria Czech uczestniczyła w Virtual International Days in Quimper in IUT Quimper Université Bretagne Occidentale (UBO), France. 

Dr Maria Czech prowadziła wykłady dla studentów, które dotyczyły wybranych metod finansowania projektów inwestycyjnych. Wygłosiła również wykład dotyczący bogactwa kulturowego Górnego Śląska oraz przedstawiła kierunki kształcenia oraz możliwości rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.