Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminarium naukowe „Instytucjonalne formy pomocy publicznej dla wykluczonych finansowo i społecznie”

 

22 kwietnia Katedra Bankowości i Rynków Finansowych i Koło Naukowe Bankowości zorganizowało drugie seminarium naukowe z cyklu: „Społeczne skutki wykluczenia finansowego”, realizowanego w ramach projektu pt. "Uwarunkowania rozwoju rynku finansowego. II etap". Kierownikiem projektu jest dr hab. Bożena Frączek, prof. UE.

Drugie seminarium było zatytułowane „Instytucjonalne formy pomocy publicznej dla wykluczonych finansowo i społecznie”. Ze względu na sytuację pandemiczną seminarium odbyło się na platformie Google Meet. Udział w nim wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, praktyki gospodarczej oraz liczne grono studentów naszego Uniwersytetu. W imieniu Uczelni uczestników przywitała Prodziekan dr Krystyna Mitręga – Niestrój. Sesję rozpoczęła prof. dr hab. Janina Harasim, kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, która zapoznała gości z problematyką spotkania. Sesję poprowadziła dr hab. Bożena Frączek prof. UE.

Tym razem tematyka spotkania poświęcona została w całości organizacji i działaniu instytucji publicznych powołanych do walki z wykluczeniem społecznym. Referaty wygłosili zaproszeni przedstawiciele organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom dotkniętym różnymi formami marginalizacji. Kolejni prelegenci przedstawiali swoje dokonania w tej dziedzinie. Sesję rozpoczęła dr Joanna Cichorska z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych wygłosiła referat na temat regulacji dotyczących walki z wykluczeniem społecznym. Wskazała także na działanie organizacji krajowych i zagranicznych powołanych w tym celu. Kolejnym prelegentem był pan Marcin Jaworski reprezentujący biuro Rzecznika Finansowego, który przedstawił zagadnienia ochrony konsumenta rynku finansowego, a także zapoznał słuchaczy z istotą i zakresem działalności Rzecznika Finansowego. Następnie pani Agnieszka Doering-Szyrszeń, Zastępca Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach zaprezentowała działalność UOKiK w zakresie rozwiązywania naruszania praw konsumentów. Kolejnym gościem seminarium był pan Konrad Dziuba aplikant radcowski, Dyrektor Programowy Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma. W swoim wystąpieniu zapoznał słuchaczy z problemem rozwijania świadomości społecznej i obywatelskiej jako formą pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na koniec studentki Koła Naukowego Bankowości działającego przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych, panie Emilia Parkita, Olga Baranowska i Joanna Zdanowska przedstawiły organizację i formy pomocy świadczonej w prowadzonej przez Koło Studenckiej Poradni Finansowej.

Seminarium zakończyła dyskusja, w której udział wzięli prelegenci oraz pani prof. dr hab. Janina Harasim oraz pan dr Witold Gradoń. Seminarium podsumowała pani dr Joanna Cichorska z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, która zwróciła uwagę na rolę edukacji w zapobieganiu wykluczeniu finansowemu i społecznemu. Podkreśliła również, że w obliczu narastającego problemu wykluczenia finansowego i społecznego, zarówno instytucje rządowe, jak i instytucje pozarządowe są kluczowym elementem w walce z omawianym zjawiskiem.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3