Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

W uzgodnieniu z redaktorami czasopism, artykuły zgłoszone na konferencję będą mogły zostać zgłoszone do publikacji w:

Artykuły wyłącznie w języku angielskim zgodne z wytycznymi należy zgłaszać poprzez system obsługi publikacji, dostępny na stronie internetowej Annales UMCS https://journals.umcs.pl/h

Koszt publikacji 600 PLN (cena na dzień złożenia artykułu), płatny po pozytywnych recenzjach na konto: 14 1140 1094 0000 2905 1600 1132

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M.Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

W tytule przelewu: IBF Annales H Imię i Nazwisko 

Więcej informacji, w szczególności wzór formatki znajdują się pod adresem: https://journals.umcs.pl/h/about

 

  • Organization & Management Silesian University of Technology (70 punktów wg wykazu czasopism za 2021 rok).

Czasopismo jest indeksowane w bazach Index Copernicus, BazTech, BazEkon, E-Journal Gateway, DOAJ. Artykuły wyłącznie w języku angielskim. 

Wg. Google Scholar czasopismo znajduje się na 9 miejscu w rankingu indeksu cytowań wśród polskich czasopism i czasopism naukowych. 

Koszt publikacji 1000 PLN (cena na dzień złożenia artykułu), płatny po pozytywnych recenzjach na konto: PL 75 1050 1070 1000 0024 7374 0971

Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, NIP: 6310200736

W tytule przelewu: opłata za artykuł w ZN WOIZ, imię i nazwisko

Więcej informacji, w szczególności wzór formatki znajduje się pod adresem: http://managementpapers.polsl.pl/?page_id=102

 

  • Journal of Economics and Management, Journal of the University of Economics in Katowice (40 pkt wg wykazu czasopism za 2021 r.). 

Czasopismo jest indeksowane w bazach DOAJ, EBSCOhost, ERIH PLUS, ProQuest, BazEkon, CEJSH, Google Scholar.

Artykuły wyłącznie w języku angielskim należy zgłaszać poprzez system obsługi publikacji dostępny na stronie internetowej wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Publikacja jest nieodpłatna, koszt publikacji ujęty w opłacie konferencyjnej.

Więcej informacji, w szczególności wzór formatki znajduje się pod adresem: https://www.ue.katowice.pl/en/units/journal-of-economics-and-management/for-authors.html

UWAGA!!! Ostateczną decyzję o publikacji w wybranym czasopiśmie podejmuje Rada Programowa Konferencji

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3