Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminarium naukowe „Innowacje a rynek kapitałowy w Polsce”

Dnia 16 maja 2018 roku w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się pierwsze seminarium naukowe pt.: „Innowacje a rynek kapitałowy w Polsce”. Organizatorem seminarium była Katedra Bankowości i Rynków Finansowych. Seminarium poświęcono tematyce innowacji w obszarze rynku kapitałowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na polski rynek giełdowy.

 Seminarium miało charakter paneli dyskusyjnych, w których udział wzięli:

1.      Michał Kobza, Wicedyrektor, Dział Rozwoju Rynków i Biznesu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,

2.      Marcin Obroniecki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów,

3.      Michał Masłowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,

4.      Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarządu, Noble Securities SA,

5.      Piotr Jaśniak, z-ca Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej ds. Rynku Pierwotnego, Dom Maklerski BDM S.A.

6.      Michał Dzierzęga, Prezes Zarządu, Global BD Trading.

Paneliści podkreślali istotne znaczenie innowacji dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Wskazywali, iż innowacje zwiększają atrakcyjność rynku oraz podnoszą jego konkurencyjność. Ukazali szanse i zagrożenia wynikające z nowej technologii blokchain oraz rosnącej pozycji FinTechów. Przedstawili także możliwości rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz pozycję Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych na tle regionu.

Przedmiotem dyskusji byly również wstępne założenia Rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego na lata 2019-2023. Jej celem jest wspieranie rynku kapitałowego w Polsce, który służyć ma budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów wskazywał, iż nowa strategia polskiego rynku kapitałowego ma stanowić motor napędowy do rozwoju innowacyjnej gospodarki. Ma stymulować wprowadzanie innowacji finansowych na polskim rynku kapitałowym. Stanowi również odpowiedź państwa na malejącą liczbę debiutów giełdowych, przypadki wycofywania się spółek z obrotu giełdowego oraz słabnącą aktywność inwestorów, szczególnie indywidualnych.

Podsumowaniem seminarium była prezentacja wyników ogólnopolskiego badania inwestorów, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Przedstawiono w nim sylwetkę przeciętnego polskiego inwestora indywidualnego, metody jego inwestowania, zasady budowy portfela i analizy rynku, jak również potrzeby wobec zmieniających się tendencji rynkowych.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele świata biznesu, pracowniczy społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego, jak i studenci. Żywa dyskusja, liczne pytania ze strony publiczności oraz konstruktywne starcie nauki z biznesem niewątpliwie stanowi podstawę organizacji kolejnych spotkań przedstawicieli środowiska akademickiego oraz praktyków. Wydarzenie było także ciekawym doświadczeniem dla uczestniczących w nim studentów, zainteresowanych funkcjonowaniem, rozwojem oraz inwestowaniem na rynku kapitałowym.

 

 

 

 Partner Seminarium

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca