Aktualności

19 kwietnia 2021 r. zorganizowano 2-godzinny wykład ekspercki w połączeniu z debatą dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałem integracyjnym w Nysie pt. "Wartość pieniądza w czasie". Spotkanie poprowadziła dr Danuta Kozłowska-Makóś. [Więcej]
Dnia 24 lipca 2019 r. dr Danuta Kozłowska-Makóś została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Honorowe wręczenie nastąpiło 14 października 2019 r. w Dniu Edukacji Narodowej. [Więcej]
W dniu 18 października 2018 r. na naszym Uniwersytecie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zrównoważone Finanse i Inwestycje". Organizatorami konferencji były dwie katedry: Katedra Inwestycji i Nieruchomości oraz Katedra Finansów... [Więcej]
W dniach 20 – 21 września 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się „8th European Risk Conference”, zorganizowana przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń gospodarczych i European Risk Reserach Network. W konferencji... [Więcej]
W dniach 14-16 marca 2018 r. dr Danuta Kozłowska-Makóś wzięła udział w XIX Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Zarządzanie finansami” organizowanej przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania... [Więcej]
W dniu 28 listopada br. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała dr hab. Artura Walasika, prof. UE na członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w... [Więcej]
Prof. Artur Walasik został zaproszony do wygłoszenia referatu na IX Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego INSO2017 organizowanym przez Instytut Allerhanda w dniach 16 i 17 listopada 2017 r. w Warszawie. W części moderowanej przez sędziego Tadeusza... [Więcej]
W dniach 7 – 10 października 2017 r. dr Danuta Kozłowska-Makóś wzięła udział w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, Bankowości, a także Finansów i Ryzyka... [Więcej]
W dniach 18 – 20 września 2017 r. pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych brali udział w Konferencji Katedr Finansów – „Finanse dla rozwoju” organizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów Publicznych, Zakład... [Więcej]
W Dniu Święta Uczelni 11 stycznia 2017 roku miała miejsce uroczysta promocja doktorska Pani dr Danuty Kozłowskiej-Makóś. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse Pani dr Danucie Kozłowskiej-Makóś nadała Rada Wydziału Finansów... [Więcej]