Przejdź do menu Przejdź do treści

W dniach 20 – 21 września 2018 r. odbyła się „8th European Risk Conference”

W dniach 20 – 21 września 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się „8th European Risk Conference”, zorganizowana przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń gospodarczych i European Risk Reserach Network. W konferencji udział wzięło blisko 50 osób, a w gronie przedstawicieli 16 zagranicznych ośrodków naukowych znalazło się wielu uznanych na świecie badaczy wiodących nurtów współczesnego zarządzania ryzykiem i raportowania ryzyka. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem JM Rektora, Prof. UE dr hab. Roberta Tomanka.

 

Wysoką wartość naukową konferencji potwierdza udział znakomitych gości specjalnych, którzy przyjęli zaproszenie do wygłoszenia referatów naukowych podczas sesji plenarnej (Prof. Philip Linsley, The University of York, Prof. Tamer Elshandidy, The University of Bradford, Gillian Lees, Senior Director, Governance & Risk Research, Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Podczas

8 sesji równoległych wygłoszono 28 referatów naukowych koncentrujących się wokół tematyki komunikacji ryzyka, ujawnień informacji o ryzyku w sprawozdawczości, wielości perspektyw rozważania zarządzania ryzykiem, nowych wyzwań dla zarządzania ryzykiem oraz praktycznej implementacji procesu zintegrowanego zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Debatę naukową uzupełniał bogaty program socjalnym mający na celu prezentację unikatowej historii naszego regionu.

 

W ramach upowszechnienia rezultatów konferencji, na stronie internetowej konferencji zamieszczone zostały wystąpienia gości specjalnych. Najlepsze artykuły naukowe zaprezentowane podczas konferencji opublikowane zostaną w Springer Proceedings in Business and Economics Series (ISSN: 2198-7246), w tomie zatytułowanym “Multiple perspectives in risk and risk management”, ed. P.Linsley, P.Shrives, M.Wieczorek-Kosmala (wydanie w 2019 r.).

 

Aktywna pozostanie strona internetowa konferencji: www.ue.katowice.pl/errn2018 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy