O sieci ERRN

European Risk Research Network (ERRN) jest nieformalną siecią naukowo-badawczą, działającą na zasadach non-profit. Sieć powstała w 2006 r. w ramach działań programu Marie-Curie i obecnie zrzesza badaczy i praktyków zainteresowanych różnymi problemami z zakresu zarządzania ryzykiem. Głównym celem sieci jest stymulowanie interdyscyplinarnych badań w obszarze zarządzania ryzykiem. Cel ten realizowany jest przede wszystkim przez organizację cyklicznych konferencji i seminariów naukowych.

Oficjalna strona internetowa sieci ERRN
https://www.york.ac.uk/management/subject-groups/accounting-and-finance/errn/

Committee

  • Professor Philip Linsley, University of York (network co-ordinator)
  • Dr Shraddha Verma, Open University
  • Professor Cristina Florio, University of Verona
  • Professor Monika Wieczorek-Kosmala, University of Economics in Katowice