Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

pokój 527D

Sekretarz konkursu: dr Anna Doś

sad@uekat.pl

www.konkurs-sad.ue.katowice.pl