Kontakt

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

ul. 1 Maja 47
40-287 Katowice
Budynek E, pok. 7, 8, 10, 204

tel. +48 32257-7410

kier.katedry.fpiug@ue.katowice.pl

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice