Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekt katedralny (2023-2024)

Tytuł projektu: Wyzwania zrównoważonego rozwoju - perspektywy finansów przedsiębiorstwa

kierownik projektu: dr hab. Joanna Błach, prof. UE

2023 - Etap I

Skład zespołu: Joanna Błach, Anna Doś, Maria Gorczyńska, Artur Walasik, Monika Wieczorek-Kosmala, Iwona Gorzeń-Mitka, Danuta Kozłowska-Makóś, Małgorzata Lipowicz, Jacek Nowak, Krzysztof Pałęga, Haviour Chen (Heriot-Watt University, Edinburgh), Linda Snippe-van de Velde (InHolland University of Applied Sciences, Rotterdam)

2024 - Etap II

Skład zespołu:  Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Iwona Gorzeń-Mitka, Danuta Kozłowska-Makóś, Małgorzata Lipowicz, Anna Sikora, Krzysztof Pałęga, Anna Doś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Elżbieta Bukalska (UMCS), Bogna Kaźmierska-Jóźwiak (Uniwersytet Łódzki), Agnieszka Skręt-Bednarz (EY Polska)

Publikacje będące wynikiem realizacji projektu:

 • Institutional Drivers of Voluntary Carbon Reduction Target Setting - Evidence from Poland and Hungary / Anna Doś, Joanna Błach, Małgorzata Lipowicz, Francesco Pattarin, Elisa Flori, DOI: 10.3390/su151411155
 • Mapping the Energy Sector from a Risk Management Research Perspective: A Bibliometric and Scientific Approach / Iwona Gorzeń-Mitka, Monika Wieczorek-Kosmala, DOI: 10.3390/en16042024
 • ESG Risk Management: Some Observations from an Academic Perspective / Iwona Gorzeń-Mitka, DOI: 10.33225/pmc/23.18.04
 • Rola i miejsce zielonych obligacji w finansowaniu zrównoważonego rozwoju / Małgorzata Lipowicz, DOI: 10.22367/srsd.2023.39
 • Ryzyko w procesie emisji obligacji ze szczególnym uwzględnieniem rynku globalnego / Małgorzata Lipowicz, DOI: 10.53259/2023.20.06
 • Zielone obligacje - instrument finansowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw / Małgorzata Lipowicz, DOI: 10.53259/2023.6.09
 • Employee information in the field of CSR and diagnosis and resolution of the labour conflict / Izabela Emerling, Danuta Kozłowska-Makóś, DOI: 10.29119/1641-3466.2023.186.7
 • Transactions with related entities in the light of tax solutions and CSR goals / Danuta Kozłowska-Makóś, Izabela Emerling, DOI: 10.29119/1641-3466.2023.
 • Znaczenie klauzuli obejścia prawa podatkowego w warunkach łączenia się przedsiębiorstw / Danuta Kozłowska-Makóś, DOI: 10.53259/2023.3.07
   
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3