Dr Danuta Kozłowska-Makóś z cyklem wykładów w Rovaniemi (Finlandia)

Lapland University of Applied Sciences
Arctic Circle
Rovaniemi

W dniach 24-28 lutego 2020 r. dr Danuta Kozłowska-Makóś przebywała jako stypendystka programu Erasmus + w Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi (FINLANDIA). Nasz pracownik przeprowadził cykl wykładów na temat "Financial Liquidity Management" dla studentów I stopnia.

Dr Danuta Kozłowska-Makóś z cyklem wykładów we Francji

Wieża Eiffla
Wieża Eiffla
Quimper BDO
Wykłady

W dniach 24-26 kwietnia 2019 r. dr Danuta Kozłowska-Makóś przebywała jako stypendystka programu Erasmus + w Université Bretagne Occidentale (UBO), IUT Quimper we Francji. Nasz pracownik przeprowadził cykl wykładów na temat "Working Capital Management" dla studentów I stopnia.

Udział naszych pracowników w Intensive Programme Sustainable Banking and Finance w Pradze w dniach 8-13 kwietnia 2018 r.

Dr Anna Doś, dr Joanna Błach i dr Danuta Kozłowska-Makóś wraz ze studentami i doktorantami Wydziału Finansów i Ubezpieczeń uczestniczyły w charakterze wykładowcy i coacha w intensywnym programie dydaktycznym Intensive Programme Sustainable Banking and Finance w Pradze (Czechy). W programie tym uczestniczyli także wykładowcy i studenci z Czech, Holandii, Belgii i Hiszpanii. W trakcie programu studenci – ze wsparciem wykładowców - w grupach międzynarodowych przygotowywali projekty powiązane z głównym tematem programu. Tematem prowadzonym przez dr Annę Doś wraz z dr Danutą Kozłowską-Makóśł był Social Responsible Investment (SRI). Natomiast I miejsce zajął zespół prowadzony przez dr Joanna Błach przygotowujący temat Corporate Governance.

Nasz pracownik z cyklem wykładów na Węgrzech

W dniach 25-29 kwietnia 2016 r. dr Joanna Błach przebywała jako stypendystka programu Erasmus+ na Wydziale Ekonomii, Széchenyi István University w Gyor.  Na zaproszenie Prof. Katalin Varga Kiss dr Joanna Błach przeprowadziła cykl wykładów na temat „Financial Markets and Instruments with Introduction to Investment Portfolio Decisions” dla studentów I i II stopnia Wydziału Ekonomii. Wizyta ta była także okazją do pogłębienia współpracy między naszą katedrą i uczelnią partnerską, zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i naukowym.

Udział w Sustainability in Banking and Finance Intensive Program w Belgii (10 – 16. 04. 2016)

Dr Anna Doś wraz z trzema studentami Wydziału Finansów i Ubezpieczeń uczestniczyła w charakterze wykładowcy i coacha w intensywnym programie dydaktycznym o temacie  Sustainability in Banking and Finance Intensive Program w gandawie (Belgia). W progarmie tym uczestniczyli także wykładowcy i studenci z: Belgii, Holandii, Finlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Rosji. W trakcie programu studenci – ze wsparciem wykładowców - w grupach międzynarodowych przygotowywali projekty powiązane z głównym tematem programu. Tematem prowadzonym przez dr Annę Doś wraz z prof. Ricardo Palomo Zurdo z Uniwersytetu Świętego Pawła w Madrycie był: Bonuses in banking sector.

II INTERNATIONAL PROJECT WEEK BERLIN 2016 Z UDZIAŁEM NASZYCH STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW


W dniach 7-11 marca 2016 r. nasi wykładowcy – dr Joanna Błach oraz dr Monika Wieczorek-Kosmala – uczestniczyły w II International Project Week Berlin 2016 w Berlin School of Economics and Law (HWR Berlin).

II International Project Week BERLIN 2016 jest konkursem, który zorganizowany został po raz pierwszy w ubiegłym roku przez Berlin School of Economics and Law oraz University-College Odisee, Brussels. Do udziału w tegorocznej edycji po raz pierwszy zaproszeni zostali studenci i wykładowcy UE Katowice. Blisko 90 studentów z Berlina, Brukseli i Katowic, w 15 międzynarodowych zespołach rozwiązywało konkursowe studium przypadku z zakresu logistyki i strategii finansowej przedsiębiorstwa. Jury konkursu w składzie Prof. Werner Sohn (Berlin School of Economics and Law), Prof. Katleen Dirickx, Jort Van SchilJacques Vanwyck  (University-College Odisee, Brussels) oraz dr Joanna Błach, dr Anna Kuzior oraz dr Monika Wieczorek-Kosmala (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) przyznało zwycięstwo zespołowi, w którym pracowali nasi studenci - Sylwia Chrapek i Kamil Świątkowski (Wydział Finansów i Ubezpieczeń).

W przyszłym roku gospodarzem kolejnej edycji konkursu będzie Wydział Finansów i Ubezpieczeń (III International Project Week KATOWICE 2017).