Przejdź do menu Przejdź do treści

Udział w projekcie finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest partnerem w projekcie: "SME Joint Ventures in V4 countries to strengthen SMEs through supporting innovation in education" (22220800) finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (2023-2024).

Projekt jest realizowany przez zespół składający się z przedstawicieli różnych katedr: dr hab. Monikę Wieczorek-Kosmalę, prof. UE (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych), dr hab. Katarzynę Bratnicką-Myśliwiec, prof. UE (Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego), dr hab. Dominikę Bochańczyk-Kupkę, prof. UE (Katedra Ekonomii) oraz dr hab. Joannę Błach, prof. UE ( reprezentującą Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych).

Liderem projektu jest Budapest Business School (Węgry). Pozostałe uczelnie wchodzące w skład konsorcjum badawczego to: School of Business UCT Prague (Czechy), János Selye University (Słowacja) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Głównym celem projektu jest rozwój edukacji na temat małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) poprzez wzmacnianie umiejętności i kompetencji studentów do uruchamiania startupów w regionach V4, stymulowanie współpracy transgranicznej w zakresie przedsiębiorczości w regionie V4, a także budowanie nowych sieci biznesowych dla MŚP, start-upów i instytucji badawczych w V4 i poza nią. Efektem będzie stworzenie innowacyjnego i interaktywnego kursu dedykowanego studentom, który umożliwi im zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej zakładania nowych transgranicznych przedsięwzięć lub wspólnego tworzenia projektów w środowisku biznesowym krajów zrzeszonych w V4.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach partnerem w projekcie finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (ue.katowice.pl)

Zajęcia dla studentów FiR i FAB w formule COIL we współpracy z UCO Angers z Francji

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 (marzec-kwiecień) prof. Joanna Błach wspólnie z prof. Moniką Klimontowicz z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych prowadziła przedmiot swobodnego wyboru dla studentów kierunku FiR i FAB realizowany wspólnie z prof. Ksenią Fossaert z  Universite Catholique De L’Ouest z Francji. Przedmiot  “Digital transformation and sustainability” był realizowany w formule COIL (Collaborative Online International Learning) umożliwiającej studentom nabycie wiedzy i umiejętności związanych z pracą w międzynarodowym zespole z wykorzystaniem narzędzi i metod komunikacji online (internationalization-at-home).

Przedmiot realizowany był w ramach projektu "ECOnomics 4Climate: Implementation of COILs in Education on Economics of Climate Change - Wdrożenie metody COILs w edukacji o ekonomii zmian klimatu" dofinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2022-2024.

Udział prof. Joanny Błach i prof. Anny Doś w IX International Seminars, San Pablo CEU University w Madrycie

W dniach 13-16 marca 2023 prof. Joanna Błach i prof. Anna Doś uczestniczyły w międzynarodowym wydarzeniu dydaktycznym IX International Seminars Erasmus+ Teaching Staff program zorganizowanym przez School of Business and Economics, San Pablo CEU University w Madrycie. W ramach stypendium Erasmus+ prowadziły zajęcia dla studentów San Pablo CEU University na temat zrównoważonego rozwoju i wyzwań dla przedsiębiorstw związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

Udział prof. Joanny Błach w Blended Intensive Programme Sustainable Banking and Finance 2023 (IP SBaF 2023) w Pradze

W dniach 27-31 marca 2023 prof. Joanna Błach wraz z wykładowcami Wydziału Finansów i studentami kierunków: Finanse i Rachunkowość oraz Finance and Accounting for Business uczestniczyła w międzynarodowym projekcie dydaktycznym Blended Intensive Programme Sustainable Banking and Finance 2023 (IP SBaF 2023), który w tym roku odbywał się w Pradze (University of Finance and Administration in Prague).  

     

IP SBaF jest cyklicznym wydarzeniem dydaktycznym współorganizowanym przez uczelnie z Holandii (InHolland University of Applied Sciences), Hiszpanii (CEU Universidad San Pablo in Madrid, Universidad Zaragoza), Belgii (University College Ghent), Francji (Université Catholique de l’Ouest, Nantes), Czech (University of Finance and Administration in Prague) i Polski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Pierwsza edycja IP SBaF odbyła się w 2014 roku w Holandii.  W 2017 roku organizatorem IP SBaF był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ze względu na pandemię wydarzenie odwołano w 2020 roku a w 2021 roku odbyło się w całości on line. W 2022 r. hybrydowy program IP SBaF był organizowany przez InHolland University of Applied Sciences a część stacjonarna odbyła się w Hadze.

Tegoroczna edycja miała charakter hybrydowy, a w wydarzeniu wzięło udział 40 studentów i 13 wykładowców z 6 krajów. Naszą uczelnię reprezentowali studenci kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Finance and Accounting for Business: Michał Bątorek, Paulina Gwóźdź, Anna Sikora, Julia Szmatloch, Xiaoqi Qui,  Krzysztof Wątorek, oraz wykładowcy Wydziału Finansów: dr hab. Joanna Błach, prof. UE (Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych), dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE (Katedra Inwestycji), oraz dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE (Katedra Bankowości i Rynków Finansowych).

W ramach fazy przygotowawczej studenci pracowali on line (30 stycznia – 24 marca) w 6 międzynarodowych zespołach, przygotowując pod opieką nauczycieli opracowanie naukowe na jeden z tematów dotyczących ratingu ESG, polityki fiskalnej i monetarnej, inwestycji społecznie odpowiedzialnych, finansowania MSP, FinTech oraz raportowania ESG, dokonując między innymi porównawczej analizy sytuacji w różnych krajach. Prof. Joanna Błach była opiekunem merytorycznym zespołu realizującego projekt dotyczący Sustainability ratings and indexes.

W trakcie IP Days (27-31 marca) studenci spotkali się w Pradze (w murach University of Finance and Administration in Prague), gdzie prezentowali wyniki swoich badań, brali udział w debacie oksfordzkiej i licznych dyskusjach tematycznych oraz wysłuchali wykładów ekspertów z zakresu finansów i bankowości. Zajęciom na uczelni towarzyszył bogaty program kulturalny, który pozwolił na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji społecznych w międzynarodowym środowisku.

 

 

Dr Danuta Kozłowska-Makóś z cyklem wykładów w Rovaniemi (Finlandia)

W dniach 24-28 lutego 2020 r. dr Danuta Kozłowska-Makóś przebywała jako stypendystka programu Erasmus + w Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi (FINLANDIA). Nasz pracownik przeprowadził cykl wykładów na temat "Financial Liquidity Management" dla studentów I stopnia.

Dr Danuta Kozłowska-Makóś z cyklem wykładów we Francji

W dniach 24-26 kwietnia 2019 r. dr Danuta Kozłowska-Makóś przebywała jako stypendystka programu Erasmus + w Université Bretagne Occidentale (UBO), IUT Quimper we Francji. Nasz pracownik przeprowadził cykl wykładów na temat "Working Capital Management" dla studentów I stopnia.

Udział naszych pracowników w Intensive Programme Sustainable Banking and Finance w Pradze w dniach 8-13 kwietnia 2018 r.

Dr Anna Doś, dr Joanna Błach i dr Danuta Kozłowska-Makóś wraz ze studentami i doktorantami Wydziału Finansów i Ubezpieczeń uczestniczyły w charakterze wykładowcy i coacha w intensywnym programie dydaktycznym Intensive Programme Sustainable Banking and Finance w Pradze (Czechy). W programie tym uczestniczyli także wykładowcy i studenci z Czech, Holandii, Belgii i Hiszpanii. W trakcie programu studenci – ze wsparciem wykładowców - w grupach międzynarodowych przygotowywali projekty powiązane z głównym tematem programu. Tematem prowadzonym przez dr Annę Doś wraz z dr Danutą Kozłowską-Makóśł był Social Responsible Investment (SRI). Natomiast I miejsce zajął zespół prowadzony przez dr Joanna Błach przygotowujący temat Corporate Governance.

Nasz pracownik z cyklem wykładów na Węgrzech

W dniach 25-29 kwietnia 2016 r. dr Joanna Błach przebywała jako stypendystka programu Erasmus+ na Wydziale Ekonomii, Széchenyi István University w Gyor.  Na zaproszenie Prof. Katalin Varga Kiss dr Joanna Błach przeprowadziła cykl wykładów na temat „Financial Markets and Instruments with Introduction to Investment Portfolio Decisions” dla studentów I i II stopnia Wydziału Ekonomii. Wizyta ta była także okazją do pogłębienia współpracy między naszą katedrą i uczelnią partnerską, zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i naukowym.

Udział w Sustainability in Banking and Finance Intensive Program w Belgii (10 – 16. 04. 2016)

Dr Anna Doś wraz z trzema studentami Wydziału Finansów i Ubezpieczeń uczestniczyła w charakterze wykładowcy i coacha w intensywnym programie dydaktycznym o temacie  Sustainability in Banking and Finance Intensive Program w gandawie (Belgia). W progarmie tym uczestniczyli także wykładowcy i studenci z: Belgii, Holandii, Finlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Rosji. W trakcie programu studenci – ze wsparciem wykładowców - w grupach międzynarodowych przygotowywali projekty powiązane z głównym tematem programu. Tematem prowadzonym przez dr Annę Doś wraz z prof. Ricardo Palomo Zurdo z Uniwersytetu Świętego Pawła w Madrycie był: Bonuses in banking sector.

II INTERNATIONAL PROJECT WEEK BERLIN 2016 Z UDZIAŁEM NASZYCH STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW


W dniach 7-11 marca 2016 r. nasi wykładowcy – dr Joanna Błach oraz dr Monika Wieczorek-Kosmala – uczestniczyły w II International Project Week Berlin 2016 w Berlin School of Economics and Law (HWR Berlin).

II International Project Week BERLIN 2016 jest konkursem, który zorganizowany został po raz pierwszy w ubiegłym roku przez Berlin School of Economics and Law oraz University-College Odisee, Brussels. Do udziału w tegorocznej edycji po raz pierwszy zaproszeni zostali studenci i wykładowcy UE Katowice. Blisko 90 studentów z Berlina, Brukseli i Katowic, w 15 międzynarodowych zespołach rozwiązywało konkursowe studium przypadku z zakresu logistyki i strategii finansowej przedsiębiorstwa. Jury konkursu w składzie Prof. Werner Sohn (Berlin School of Economics and Law), Prof. Katleen Dirickx, Jort Van SchilJacques Vanwyck  (University-College Odisee, Brussels) oraz dr Joanna Błach, dr Anna Kuzior oraz dr Monika Wieczorek-Kosmala (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) przyznało zwycięstwo zespołowi, w którym pracowali nasi studenci - Sylwia Chrapek i Kamil Świątkowski (Wydział Finansów i Ubezpieczeń).

W przyszłym roku gospodarzem kolejnej edycji konkursu będzie Wydział Finansów i Ubezpieczeń (III International Project Week KATOWICE 2017).

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3