Przejdź do menu Przejdź do treści

Nagroda Jurajskie Berło dla pracownika katedry

Nagroda Jurajskie Berło dla pracownika katedry

W dniu 17 marca 2024 r. pracownik katedry mgr Krzysztof Pałęga został nagrodzony nagrodą "Jurajskie Berło" przyznawaną przez władze powiatu zawierciańskiego w kategorii "Pamięc i Tożsamość". Nagroda ta przyznawana jest za działalność na rzecz ochrony miejsc pamięci oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej. Podkreślić należy, że mgr Krzysztof Pałęga od wielu lat angażuje się w działalność na rzecz lokalnej społeczności a także jest czynnym przewodnikiem po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej.

 

Serdecznie gratulujemy! 

Wykład eksperta z Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

 W dniu 4 grudnia 2023r. z inicjatywy kurator kierunku FiR prof. Joanny Błach wspólnie z pracownikami katedry zorganizowano wykład otwarty dla studentów prowadzony przez Pana Mateusza Zająca, Regionalnego Dyrektora Programów Edukacji Ekonomicznej z Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Ekspert przedstawił wykład pt. Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm.

Wykłady ekspertów dla studentów (maj-czerwiec 2023)

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 z inicjatywy kurator kierunku FiR prof. Joanny Błach wspólnie z pracownikami katedry zorganizowano wykłady otwarte dla studentów prowadzone przez praktyków:

  • wykład Dominiki Krawczyńskiej - AIS NAV Supervisor z State Street Global Advisors na temat "SRI funds" dla studentów kierunku FAB, w ramach przedmiotu Financial Institutions oraz  wykład "Hedge funds" dla studentów kierunku FiR, specjalność ARIMA, w ramach przedmiotu Alternative Investments - przedmioty prowadzone przez prof. Joannę Błach (23-24 maja 2023)
  • wykład specjalistów z HSBC Global Private Banking & Wealth na temat "Private Banking - bankowość dla zamożnych", prelegenci: Paweł Czajkowski - Pricing Engagement Lead oraz Marek Baca, Associate Director dla studentów uczestniczących w wykładzie "Społeczna odpowiedzialność biznesu" prowadzonym przez prof. Annę Doś (29 maja 2023)

Wykład otwarty pt. "Private Banking- bankowość dla zamożnych"| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (ue.katowice.pl)

  • wykład Michała Dzierżęgi - Prezesa Zarządu Global BD Trading na temat "Od fundamentów rynku finansowego do algorytmicznej rewolucji" dla studentów uczestniczących w wykładzie "Finanse przedsiębiorstw" prowadzonym przez prof. Marię Gorczyńską (5 czerwca 2023)

Wykład pt. "Od fundamentów rynku finansowego do algorytmicznej rewolucji"| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (ue.katowice.pl)

  • wykład specjalistów z PwC na temat "Wyzwania dla przedsiębiorstw związane z transformacją energetyczną gospodarki", prelegenci: Maciej Małachowski - Dyrektor w Grupie Energetycznej PwC, Marcin Idczak - Manager w Dziale Prawno-Podatkowym PwC oraz Wiktor Najmoła - Manager w Grupie Energetycznej PwC (6 czerwca 2023); wykład otwarty dla studentów kierunku FiR i pozostałych studentów zainteresowanych tematyką

Wykład nt. wyzwań dla przedsiębiorstw związanych z transformacją energetyczną gospodarki| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (ue.katowice.pl)

Proseminarium dla studentów z udziałem dyrektorów Betamed S.A.

Dnia 19 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowatorskiego projektu Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych – tzw. proseminariów.

Proseminaria mają formę spotkania studentów z menedżerami z zakresu finansów i zarządzania, czyli praktykami biznesu. Podczas tych spotkań - poprzez swobodny dialog i możliwość zadawania pytań - studenci poznają firmę, jej otoczenie, wyzwania i różne aspekty jej funkcjonowania. Proseminaria zbliżają z biznesem, stanowią inspirację do formułowania tematów prac licencjackich i magisterskich oraz szansę na zdobycie praktyki bądź staż.

Na proseminarium 19 kwietnia z ramienia Betamed S.A. obecni byli: dyrektor ds. medycznych - Pani Janina Łowicka, dyrektor ds. operacyjnych – Pan Adam Soska, dyrektor ds. marketingu – Pan Jacek Proń. Spotkanie prowadzili prof. Artur Walasik i dr Anna Doś.


WSPÓŁPRACA KATEDRY Z BETAMED S.A.

W dniu 18 grudnia 2015 r. Uniwersytet Ekonomiczny reprezentowany przez Prorektora ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju prof. UE dr hab. Roberta Tomanka zawarł umowę o współpracy z BetaMed S.A. reprezentowaną przez Prezes Zarządu Beatę Drzazgę.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. UE dr hab. Andrzej Piosik oraz Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Kurator kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia prof. UE dr hab. Artur Walasik. W uroczystości brały udział również dr Joanna Błach, dr Anna Doś, dr Maria Gorczyńska oraz dr Monika Wieczorek-Kosmala. Celem umowy jest rozwój współpracy Uczelni z wiodącymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie badań naukowych, powiązania wiedzy z praktyką oraz wspierania procesów dydaktycznych.
Ze strony Uczelni współpraca realizowana będzie przy udziale Naszej Katedry.

Więcej informacji:

http://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/podpisano-porozumienie-z-betamed-1.ht

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3