Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogólnopolskie seminarium naukowe "Finanse publiczne w dobie pandemii: problemy - wyzwania - rekomendacje"

15 marca 2021 r. odbyło się międzyuczelniane seminarium online, organizowane przez Katedrę Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrę Finansów Publicznych Kolegium Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Katedrę Skarbowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie.

Seminarium "Finanse publiczne w dobie pandemii: problemy – wyzwania – rekomendacje" rozpoczęło się od oficjalnego powitania wszystkich uczestników przez Rektorów trzech uczelni: JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH.

Celem seminarium było podjęcie dyskusji na temat kluczowych problemów, wyzwań i rekomendacji związanych z obserwowanym zjawiskiem "covidyzacji" finansów publicznych. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego, w obradach uczestniczyło ponad 120 osób, z kilkunastu krajowych uczelni wyższych.

Dyskusję moderowały prof. dr hab. Agnieszka Alińska ze Szkoły Główna Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Teresa Famulska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz z Uniwersytetu w Białymstoku.

Jednym z prelegentów był dr Piotr Kania z Katedry Finansów Publicznych UE w Katowicach, który wygłosił referat pt. "Preferencje w systemie ubezpieczeń społecznych w warunkach COVID-19 a równowaga finansowa funduszy publicznych".

W pracach międzyuczelnianego Komitetu Organizacyjnego z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uczestniczyła mgr Małgorzata Grząba.

Link do transmisji online: www.youtube.com/watch

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca