Wykład gościnny dr Magdaleny Jarczok-Guzy w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu na III Festiwalu Nauki i Sztuki

W dniu 25 marca 2022 r. dr Magdalena Jarczok-Guzy wygłosiła wykład nt. „Zasady funkcjonowania podatku VAT w praktyce gospodarczej” w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu. Wykłady odbyły się w ramach organizowanego „III Festiwalu Nauki i Sztuki” mającego na celu popularyzację osiągnięć naukowych oraz zainteresowanie nauką, kulturą i sztuką.