Przejdź do menu Przejdź do treści

O Katedrze

Katedra Finansów Publicznych powstała w wyniku podziału Katedry Finansów, która była jedną z Katedr Uniwersytetu Ekonomicznego o najdłuższych tradycjach. Wcześniej (do 1984 roku) funkcjonowała jako Zakład Finansów w Instytucie Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej w Akademii Ekonomicznej. Katedrą Finansów kolejno kierowali:

  •     prof. zw. dr hab. Józef Szyrocki (1984-1988),
  •     prof. AE dr hab. Marcin Znaniecki (1988-1994),
  •     prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka (1994-2011),
  •     prof. zw. dr hab. Teresa Famulska (2011-2015).

W  skład  Katedry  Finansów  od  2011  roku  wchodziły  dwa  zakłady,  w  tym  Zakład  Finansów  Publicznych,  który z dniem 1 lipca 2015 roku przekształcono w Katedrę Finansów Publicznych. Dyscypliną naukową Katedry jest szeroko pojmowana nauka finansów, w szczególności finansów publicznych, nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale i praktycznym. Głównym przedmiotem zainteresowań i prac naukowo-badawczych pracowników Katedry jest system finansów publicznych państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Bardzo ważne miejsce w badaniach zajmuje problematyka podatkowa, zarówno z punktu widzenia władzy publicznej, jak i podatników, w tym przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Finanse ubezpieczeń społecznych oraz ich oddziaływanie na podmioty sfery realnej, to kolejny obszar zainteresowań badawczych Katedry. Badania naukowe Katedry dotyczą także instytucji wspólnego inwestowania i ich wykorzystania w finansowaniu świadczeń emerytalnych. Rozwój zakresu badawczego Katedry wiąże się również z zastosowaniem metod ilościowych w finansach.

Kierownikiem Katedry Finansów Publicznych jest prof. zw. dr hab. Teresa Famulska.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca