Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja FPD 2018

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za udział w Konferencji:

FINANSE – PROBLEMY – DECYZJE FPD 2018

zorganizowanej przez Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
która odbyła się w dniach 15-17 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w Hotelu Jawor **** w Jaworzu.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Komitetu Nauk o Finansach PAN, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

W imieniu Rady Programowej Konferencji

Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska
Kierownik Katedry Finansów Publicznych

Cele Konferencji

Celem konferencji była wymiana poglądów reprezentowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, zajmujące się problematyką finansów. Merytoryczna dyskusja dotyczyła najbardziej istotnych i aktualnych problemów współczesnych finansów oraz propozycji rozwiązań w tym zakresie.

Zaprezentowano referaty w następujących obszarach tematycznych:

 • SYSTEM FINANSOWY I INSTYTUCJE FINANSOWE
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE UBEZPIECZEŃ
 • ZASTOSOWANIE METOD ILOŚCIOWYCH W FINANSACH

Język konferencji: polski, angielski.


Sponsorzy Konferencji

Rada Programowa Konferencji

 • prof. zw. dr hab. Teresa Famulska –  Przewodnicząca
 • prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik
 • prof. UE dr hab. Artur Walasik

Publikacja

Przygotowane przez Państwa artykuły pozwoliły na wzbogacenie wiedzy dotyczącej współczesnych problemów finansów oraz stały się podstawą dyskusji w czasie Konferencji. Nadesłane na Konferencję opracowania, po pozytywnych recenzjach, zostaną opublikowane w czasopiśmie Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10 punktów, publikacja w języku polskim lub angielskim). Czasopismo indeksowane w bazie BazEcon i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Punktacja czasopisma wg wykazu czasopism naukowych MNiSW z dnia 30 grudnia 2016 r.

Komitet organizacyjny

 • dr Jan Kaczmarzyk – Przewodniczący
 • dr Bożena Ciupek
 • dr Piotr Kania
 • mgr Edyta Sygut 

Kontakt

Katedra Finansów Publicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40 - 287 Katowice

e-mail Konferencji: fpd2018@uekat.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca