Przejdź do menu Przejdź do treści

PROF. DR HAB. TERESA FAMULSKA

 

 • Famulska T., Pojęcie i zakres sektora finansów publicznych, [w:] Sektor finansów publicznych, Ciupek B., Famulska T., Walasik A., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 11-29.
 • Famulska T., Środki publiczne i ich rozdysponowanie, [w:] Sektor finansów publicznych, Ciupek B., Famulska T., Walasik A., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 31-52.

 • Famulska T., (redakcja naukowa), Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (296 stron).

 • Famulska T., O sprawiedliwości podatkowej, [w:] Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, red. T. Famulska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 71-78.

 • Famulska T., Walasik A., (redakcja naukowa), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, Nr 108 (578 stron). 

 • Famulska T., Tax Revenues of Territorial Self-government Units and Corporate Finance in Poland, [w:] Public Finances - Administrative Autonomies, Universitas-Gyor Nonprofit Kft., Gyor 2012, s. 87-102.

 • Famulska T., (redakcja naukowa), Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013 (353 strony).

 • Famulska T., Cele i metodyka projektu badawczego „Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw”, [w:] Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 13-34.

 • Famulska T., Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych w zakresie opodatkowania przychodów na finanse przedsiębiorstw, [w:] Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 219-243.

 • Famulska T., Rogowska-Rajda B., Kucharczyk R., Pachecka J., Kierunki zmian systemu interpretacji podatkowych, [w:] Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 297-329.

 • Famulska T., (redakcja naukowa), Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013 (256 stron).

 • Famulska T., Interpretations and Application of the Tax Law in the VAT Context – Problems that Are Faced by Entrepreneurs in Poland, [w:] Problems of Application of Tax law in Central and Eastern European Countries, red. A.N. Kostukov, F.M. Dostoevsky State University in Omsk, Omsk 2013, s. 489-498. 

 • Ciupek B., Famulska T., (redakcja naukowa), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 (238 stron).

 • Famulska T., Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 147-172.

 • Famulska T., Znaniecka K., (redakcja naukowa), Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 1, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 198 (323 strony).

 • Famulska T., Aspekt podmiotowy strategii podatkowej przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług, [w:] Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 1, red. T. Famulska, K. Znaniecka, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 198, s. 225-238.
 • Famulska T., Ciupek B., Kaczmarzyk J., Taxes management in corporate financial strategies in European Union countries. The case of Poland, [w:] 2014 Asia Conference on Economics & Business Research (ACEB 2014), Conference Proceedings. Asia Pacific International Academy, Singapore 2014, s. 71-98.

 • Famulska T., Wywiad, "Doradca Podatkowy" 2014, nr 4, s. 12-13.
 • Famulska T., Z prac Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, "Przegląd Podatkowy" 2015, nr 1, s. 5.

 • Famulska T., Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe (na przykładzie podatku od towarów i usług), [w:] „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 1 (73), s. 137-151.

 • Famulska T., Legal system of the Tax on Goods and Services from the Perspective of Tax Strategies Employed by Companies in Poland, [w:] System of Financial Law. System of Tax Law, Conference Proceedings. Masaryk University, Faculty of Law, Brno 2015, file no 515, s. 61-72.

 • Famulska T., Konstrukcja VAT a ucieczka od podatku - wybrane problemy, [w:] Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, non-conference proceedings of scientific papers, red. V. Babčák, A. Románowá,  I. Vojníkowá, Pavol Josef Šafárik University in Košice Faculty of Law, Košice 2015, s. 139-149.

 • Famulska T., Neutralność VAT a finanse przedsiębiorstwa, [w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2015, nr 864, s. 57-65.

 • Famulska T., Rogowska-Rajda B., VAT a działalność jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy, [w:] Finanse samorządu terytorialnego "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 404, s. 86-102.

 • Famulska T., Preferencje w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 579-587.

 • Famulska T., Znaniecka K., (redakcja naukowa),  „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273 (275 stron).

 • Famulska T., Znaniecka K., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 294 (238 stron).

 • Famulska T., Ciupek B., The Effects of Selected Tax Preferences on Public Finance, [w:] “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2016, t. 70, nr 5, s. 37-48.

 • Chernikova E. V., Ciupek B., Famulska T., Prokoshin M. S., Legal Regime of Obtainging Tax Preferences in the Russian Federation and the Republic of Poland: Comparative Legal Aspect, [w:]  „Современное Право” 2016, nr 6, s. 100-105.
 • Famulska T., Rogowska-Rajda B., Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - wybrane problemy, [w:] Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2017, nr 485, s. 108-122.
 • Famulska T., Funkcje i zasady podatkowe - wybrane problemy w aspekcie opodatkowania przedsiębiorstw, [w:] Nauki Ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy, red. Cz. Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 111-119.
 • Famulska T.: Obciążenie podatkiem od towarów i usług przedsiębiorstw. Wybrane problemy na podstawie badań, [w:] ,,ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA SECTIO H OECONOMIA” vol. LI, 4, 2017, s. 87-94.

 • Ciupek B., Famulska T., Kaczmarzyk J., Corporate risk assessment in terms of fixed asset forecasting methods, [w:] The 2018 WEI International Academic Conference Proceedings, 2018, s. 2-10.

 • Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa),  „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 358 (284 strony).

 • Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse” 2018, nr 363 (122 strony).
 • Famulska T., Rogowska-Rajda B.: Principle of VAT neutrality and the reverse charge mechanism, Financial Internet Quarterly “e-Finanse” vol. 13, 2018, s. 87-95.
 • Famulska T.,  Dziemianowicz R.,  Biernacki K.,  Rogowska-Rajda B., Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019 (136 stron).  
 • Famulska T., Kaczmarzyk J., Grząba M.,  The relationship between tax revenue and public social expenditure in the EU member states, „European Research Studies Journal”, 2020, vol. 23, iss. 4, s. 1136-1156, DOI:10.35808/ersj/1735.
 • Famulska T., Kaczmarzyk J., Grząba M., The Relationship between the Structure of Tax Revenues and the Structure of Public Expenditure in the Member States of the European Union, „European Research Studies Journal”, 2021, vol. 24, iss. 3B, s. 165-185, DOI:10.35808/ersj/2456.
 • Famulska T., (redakcja naukowa), Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021 (256 stron).
 • Famulska T., Grząba M., Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa [w:] Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 11-31.
 • Famulska T., Kaczmarzyk J., Grząba-Włoszek M., Environmental Taxes in the Member States of the European Union - Trends in Energy Taxes, „Energies”, 2022, vol. 15, iss. 22, nr art. 8718, DOI: 10.3390/en15228718.

 • Famulska T., Szymczak M., Pro-Ecological Preferences in Real Estate Tax on the Example of Municipal Communes of the Silesian Voivodeship, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, 2022, vol. 56, no. 3 s. 19-35, DOI: 10.17951/h.2022.56.3.19-35.

 

DR HAB. ARTUR WALASIK, PROF. UE

 • Ciupek B., Famulska T., Walasik A.: Sektor finansów publicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

 • Walasik A.: Demografia fiskalna. Arytmetyka sekularnej równowagi finansów publicznych[w:] Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012, s. 241–252.
 • Walasik A.: Transmission of Tax Policy Targets to Economy. Towards Risk-orientated Tax Policy [w:] Public Finances – Administrative Autonomies, Universitas-Györ, Györ 2012, s. 753–763.
 • Walasik A.: Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych w zakresie podatków kosztowych na finanse przedsiębiorstw [w:] Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 280-296.
 • Walasik A.: Współczesna teoria finansów publicznych w perspektywie paradygmatu homo oeconomicus [w:] Homo oeconomicus w pastoralno-społecznej przestrzeni, red. I. Celary, G. Polok, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 210–223.
 • Walasik A.: Wpływ podatków na ryzyko działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Rynkowy mechanizm transmisji polityki podatkowej, „Zarządzanie i Finanse” 2013 (vol. 11), Nr 2, cz. 3, s. 420-431.
 • Walasik A.: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie budżetu zadaniowego, „Państwo i Prawo” 2013, Nr 10, s. 21 – 36.
 • Walasik A.: Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatków lokalnych [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, s. 173-189.
 • Walasik A.: Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej w związku z zarządzaniem długiem JST [w:] Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, red. P. Walczak, C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 261-270.
 • Walasik A.: Implementacja zasady efektywności wydatków publicznych w ustawie o finansach publicznych [w:] Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie – efektywność zadań publicznych - benchmarking,red. S. Franek, M. Będziaszek, Difin, Warszawa 2014, s. 381 - 394.
 • Walasik A.: [recenzja:] Marcin Gorazda, Filozofia ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 413,„Ekonomista” 2014, Nr 5, s. 775 - 778.
 • Walasik A.: Demografia fiskalna. Optymalny demograficznie system podatkowy, „Zeszyty NaukoweUniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”2014, Nr 8 (932), s. 141– 152.
 • Walasik A.: Zakres i metody konkurencji podatkowej między władzami lokalnymi, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe” 2014, Nr 198 Finanse – problemy – decyzje 2014. Część 1, red. T. Famulska, K. Znaniecka, s. 200 – 210.
 • Walasik A.: 1.1.1. Przedmiot i zakres finansów (s. 13-17); 1.1.2. Finanse a ekonomia(s. 17-19); 1.1.4. Finanse a inne dyscypliny nauki(s. 21-23); 2.1.1. Pojęcie i funkcje pieniądza(s. 39-43); 3.2. Stopa procentowa(s. 132-147); 4.2. Salda finansowe(s. 193-200) [w:] Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty, red. H. Zadora, Difin, Warszawa 2015.
 • Walasik A.: Odpowiedzialność głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w świetle art. 18b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [w:] Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności, red. A. Talik, W. Robaczyński, A. Babczuk, C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 103 – 115.
 • Walasik A.: Statystyka orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w latach 2006-2014, „Finanse Komunalne” 2015, Nr 7-8, s. 30 – 39.
 • Walasik A.: The propensity to tax competition: The case of implementation local tax policy by Polish local governments, „Eurasian Journal of Economics and Finance” 2015 (vol.3), No. 1, s. 28 – 37.
 • Walasik A.: Wrażliwość dochodów jednostek samorządu terytorialnego na wahania cyklu koniunkturalnego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Studia i Prace” 2015, Nr 3 (23) Tom 4, s. 145– 156.
 • Gałuszka J., Walasik A.: Analiza determinant konkurencji fiskalnej w zakresie wydatków lokalnych,„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, Nr 273, s. 86 – 96.
 • Walasik A.: Reguły fiskalne zarządzania finansami publicznymi,„Studia Biura Analiz Sejmowych” 2016, Nr 3, s. 73 – 87.
 • Walasik A., J. Gałuszka: The Economics of Fiscal Competition. A Confluence of Corporate and Subcentral Government Finance, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.
 • Walasik A.: Skłonność do konkurencji podatkowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, Nr 485, s. 472 – 482.
 • Walasik A.: Społeczny koszt kapitału. Teoria finansów przedsiębiorstwa w kontekście współczesnych procesów społecznych [w:] Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, red. K. Jędralska, W. Dyduch, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 304 – 312.
 • Walasik A.: Ekonomika opodatkowania zdarzenia gospodarczego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2017, Vol. LI, 4, s. 313 – 320.
 • Walasik A.: A Compulsory Corporate Finance: Reflection on the Scope and Method[w:] New Trends in Finance and Accounting, ed. D.Procházka, Springer International Publishing, Cham 2017, s. 643-652.
 • Walasik A.: A Fiscal Demography. Toward Demographic Approach to Public Finance[w:] The impact of globalization on international finance and accounting, ed. D.Procházka, Springer International Publishing, Cham 2018, s. 229-235.
 • Walasik A.: Ekonomiczne rozumienie finansów publicznych[w:] Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie, red. C. M. Olszak, G. Głód, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 58-68.
 • Walasik A.: Fiscal Demography. Age-related Redistribution of Consumption Taxation,„Ekonomista” 2018, Nr 5, s. 578 – 593.
 • Walasik A.: Redystrybucja środków pozyskanych z bazy ekonomicznej ubezpieczenia społecznego[w:] Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego, red. R.Pacud, Difin, Warszawa 2019, s. 122-133.
 • Walasik A.: Konsekwencje reformy 2.0 dla stabilności finansowej publicznych uczelni ekonomicznych[w:]Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce. Konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany, red. M. Jelonek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, s. 91-107.
 • Walasik A. (redakcja naukowa): Gospodarka współdzielenia. Rynki, instytucje, organizacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021 (342 stron).
 • Walasik A., Ziętara H. (redakcja naukowa): Zrównoważony rozwój w kontekście współczesnych zmian społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2022 (422 strony).
 •  Walasik A.: Demografia fiskalna. Wpływ procesów demograficznych na stabilność systemu podatkowego[w:]Ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych, red. W. Koczur, Rządowa Rada Ludnościowa – Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2023, s. 51-64. 
 • Walasik A.: The Size of Tax Jurisdiction and Tax Density, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, 2023, vol. LVII, nr 4, s. 201-215, DOI: 10.17951/h.2023.57.4.201-215.
 • Walasik A.: Problematyka konkurencji podatkowej w sektorze samorządowym [w:] Finanse samorządowe. Finanse - 1899-4822 - Tom 3(15), (red. nauk.) J. Szołno-Koguc, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2023, s. 73-85.

 

DR MACIEJ BARANOWSKI

 • Baranowski M., Nowak J., Konstrukcja walutowych transakcji zabezpieczających w przedsiębiorstwach wobec uwarunkowań rynkowych w okresie kryzysu finansowego, [w:] Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych, red. M. Rudnicki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012, s. 50-57.

 • Baranowski M., Nowak J., Ekspozycja walutowa a walutowe transakcje zabezpieczające, Czasopismo Krajowej Izby Syndyków, Nr 2 (9), czerwiec 2012, s. 15-19.

 • Baranowski M., Nowak J., Structure of Enterprise Currency Hedge Transactions and Market Circumstances During the Financial Crisis, [w:] Sborník recenzovaných příspěvků z 1. mezinárodní vědecké konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická Fakulta, Ostrava 2012, s. 1-6.

 • Baranowski M., Minimalizacja ryzyka portfela papierów wartościowych poprzez kombinację długich i krótkich pozycji oraz wykorzystanie pożyczki obligacji i krótkiej sprzedaży, [w:] Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, Tom I, red. J. Osiatyński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2012, s. 147 -158. 

 • Baranowski M., Systemowe rozwiązania w zakresie kształtowania relacji inwestorskich, [w:] Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, red. G. Łukasik, Difin, Warszawa 2013, s. 65-109.

 • Baranowski M., Łukasik G., Rola polityki dywidendy w kształtowaniu relacji inwestorskich na rynkach finansowych, [w:] Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, red. G. Łukasik, Difin, Warszawa 2013, s. 206-231. 

 • Baranowski M., Instrumenty finansowe, [w:] Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty, red. H.  Zadora, Difin, Warszawa 2015, s. 69-89.
 • Baranowski M., Andrzejewski M., Pawłowska-Szawara E., Nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019 (130 stron).
 • Baranowski M., Ciupek B., Kaczmarzyk J., Wydajność fiskalna podatku dochodowego od osób prawnych [w:] Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 131-177.

DR BOŻENA CIUPEK

 • Ciupek B., Famulska T., Walasik A., Sektor finansów publicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 53-72, 89-148.
 • Ciupek B., Determinants and Possibilities of Tax Management, Enterprise, Journal of International Scientific Publication "Economy & Business", Vol.6, Part 1, Published by Info Invest Ltd, European Union, 2012, s. 168-179.

 • Ciupek B., Projektowanie program na kierunku Finanse i rachunkowość wobec zmian uniwersyteckiego modelu kształcenia - wybrane problemy, [w:] Dydaktyka finansów w szkołach wyższych, red. A. Gospodarowicz, A. Nosowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 18-28.

 • Ciupek B., Entreprneurs’ Tax Strategies in the Scope of Income Taxation, Journal of International Scientific Publications "Economy & Business", Volume 7, Part 1, 2013, s. 156-174.

 • Ciupek B., Ceny transferowe jako potencjalne źródło ryzyka podatkowego przedsiębiorcy, [w:] Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, red. J. Głuchowski, K. Marczak-Piotrowska, J.Fila, Difin, Warszawa 2013, s. 68-89.

 • Ciupek B., Finanse przedsiębiorstw – uwarunkowania gospodarki, [w:] Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 199-218.

 • Ciupek B., Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych w zakresie opodatkowania dochodów na finanse przedsiębiorstw, [w:] Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 244-279.

 • Ciupek B., Prawo do odliczania straty podatkowej jako szczególna preferencja podatkowa dla przedsiębiorców, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752, Szczecin 2013, s. 565-575.

 • Ciupek B., Znaczenie rozwiązań opodatkowania dochodów przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą dla ich gospodarki finansowej, Zarządzanie i Finanse, "Journal of Management and Finance" 2013, Vol. 11, nr 2, cz. 2, s. 43-56

 • Ciupek B., Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa a interpretacje w zakresie podatków dochodowych, [w:] Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013, s.142-156.
 • Ciupek B., The Interpretation and Application of the Tax Law in the Scope of the Income Tax – the Problems of Entrepreneurs in Poland, [w:] Problems of Application of Tax law in Central and Eastern European Countries, red. A.N. Kostukov, F.M. Dostoevsky State University in Omsk, Omsk 2013, s. 505-513.

 • Ciupek B., Famulska T., (redakcja naukowa), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 (238 stron).

 • Ciupek B., Doś A., Identyfikacja strategii podatkowej przedsiębiorstwa, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 45-74.

 • Ciupek B., Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 75 -110.

 • Ciupek B., Taxation in Financial Strategy of a Company, “Economy & Business” Journal of International Scientific Publications, 2014, Vol. 8, s. 442-453.

 • Ciupek B., Strategia podatkowa przedsiębiorstwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – możliwości i realizacja, [w:] Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw, red. Z. Dresler, UE Kraków 2014, s. 37-52.

 • Ciupek B., Obowiązki fiskalne przedsiębiorców względem środowiska i ich wpływ na strategię finansową przedsiębiorstwa – wybrane problemy, „Ekonomia i Środowisko” 2014 nr 2, s. 145-165.

 • Ciupek B., Publiczne środki pieniężne w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiebiorstw  - perspektywa finansowa 2014-2020, [w:] Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 1, red. T. Famulska, K. Znaniecka, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"  2014, nr 198, s. 44-59.

 • Famulska T., Ciupek B., Kaczmarzyk J., Taxes management in corporate financial strategies in European Union countries. The case of Poland, [w:] 2014 Asia Conference on Economics & Business Research (ACEB 2014), Conference Proceedings. Asia Pacific International Academy, Singapore 2014, s. 71-98.

 • Ciupek B., Treaty Shopping in Tax Strategies of Companies Operating on the International Market, [w:] System of Financial Law. System of Tax Law, Conference Proceedings. Masaryk University, Brno 2015, s. 45-60.

 • Ciupek B., Premises of the phenomenon of income Tax Evasion, [w:] Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, non-conference proceedings of scientific papers, red. V. Babčák,  A. Románowá,  I. Vojníkowá, Pavol Josef Šafárik University in Košice Faculty of Law, Košice 2015, s. 81-93.

 • Ciupek B., Kania P., Determinanty reguł fiskalnych w zarządzaniu zadłużeniem jednostek samorządowych, [w:] Finanse samorządu terytorialnego "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 404, s. 38-52.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 449-458.

 • Ciupek B., Rozdysponowanie środków publicznych – wydatki publiczne, [w:] Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty, red. H.  Zadora, Difin, Warszawa 2015, s. 321-331.

 • Ciupek B., Gromadzenie środków publicznych – wpływy publiczne, [w:] Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty, red. H. Zadora, Difin, Warszawa 2015, s. 321-331.

 • Ciupek B., Istota i funkcje władzy publicznej, [w:] Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty, red. H. Zadora, Difin, Warszawa 2015, s. 313-320.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 431-440.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 449-458

 • Ciupek B., Kania P., Realizacja zasady międzynarodowej harmonizacji systemów podatkowych w zakresie podatku dochodowego - stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 273, s. 33-48.

 • Famulska T., Ciupek B., The Effects of Selected Tax Preferences on Public Finance, [w:] “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2016, t. 70, nr 5, s. 37-48.

 • Chernikova E. V., Ciupek B., Famulska T., Prokoshin M. S., Legal Regime of Obtainging Tax Preferences in the Russian Federation and the Republic of Poland: Comparative Legal Aspect, [w:]  „Современное Право” 2016, nr 6, s. 100-105.
 • Ciupek B.: Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z funduszy publicznych w aspekcie wykorzystania środków programu Horyzont 2020, [w:] ,,ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA SECTIO H OECONOMIA” vol. LI, 4, 2017, s. 65-74.             
 • Ciupek B., Famulska T., Kaczmarzyk J., Corporate risk assessment in terms of fixed asset forecasting methods, [w:] The 2018 WEI International Academic Conference Proceedings, 2018, s. 2-10. 
 • Ciupek B., Władza publiczna wobec zjawiska unikania opodatkowania, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 528, 2018, s. 32-42.                                       
 • Ciupek B., Kania P., Tax preferences for R&D activity of enterprises and implementation of Europe 2020, [w:] Optimum. Economic Studies, 3, 2018, s. 38-50.                                               
 • Ciupek B. (redakcja naukowa), Podatki , finanse ,przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2018, (174 strony).
 • Ciupek B., Kania P., Tax preferences for R&D activity of enterprises and implementation of Europe 2020 strategy, “Optimum. Economic studies”, 2018 nr 3 (93), s. 38-50.
 • Ciupek B., Kania P.: Przesłanki i zakres obciążeń parapodatkowych z tytułu zabezpieczenia społecznego w ocenie przedsiębiorstw [w:] Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii i praktyce, J. Szołno-Koguc (red.), Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 61-74.
 • Baranowski M., Ciupek B., Kaczmarzyk J., Wydajność fiskalna podatku dochodowego od osób prawnych [w:] Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 131-177.
          

DR JOLANTA GAŁUSZKA

 • Gałuszka J., Konsolidacja finansów publicznych, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, "Studia Ekonomiczne- Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr 108,  s. 63-73.

 • Gałuszka J., Koncepcja ujednolicenia podatku w prawie Unii Europejskiej, [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 60-69.

 • Gałuszka J., Antycykliczny charakter polityki podatkowej a dyscyplina finansów publicznych, [w:] System Finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, red. B. Filipiak, J. Fila, Difin, Warszawa 2012, s. 237-252.

 • Gałuszka J., Fiscal Environment for Doing Business in Poland in the Light of Globalization and Harmonization Process, [w:] Lâw Entrepreneur Face aux Politiques Publiques en Europe, red. C. Martin, T. Rkibi, PGV/ISLA Campus, Lisbona 2012, s. 141-155.

 • Gałuszka J., Tobin Tax - an idea whose time may well come, [in:] Research Papers of Wrocław University of Economics, ed. K.Jajuga, "Financial Sciences" 2012, No. 4(13), s. 83-96.

 • Gałuszka J., How to tax e-commerce – global or national problem?, [w:] La société de l'information. perspective européenne et globale, red. C. Martin, M. Malinowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s.193-202.

 • Gałuszka J., The Fiscal Union as a remedy for the economic and financial crisis in the EU, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Vol. 8/2013, Issue 1,  s. 49-67.

 • Gałuszka J., Etat-Providence a l’epoque de la mondialisation et l’harmonisation, [w :] L’Europe a la Recherche de Son Projet Social, ed. G. Duche, E. Bogalska- Martin, L’Harmattan, Paris 2013, s. 221-240.

 • Gałuszka J., Gałuszka I., Libor G., Economic crisis and sub-national elections in chosen European countries. Three types of possible relationships, ”Local Government Studies”, 2013, elektroniczny numer indentyfikacji DOI: 10.1080/03003930.2012.744969

 • Gałuszka J., Corporate Income Taxation, [w:] Advanced Issues in Corporate Finance, ed. M. Wieczorek-Kosmala, University of Economics in Katowice, Katowice 2013, s. 219-230.

 • Gałuszka J., Transfer pricing as a problem of multinational corporation, [w:]  Risk in   Financial and Non-Financial Entities, red. K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala "Studia Ekonomiczne-Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 127, s. 181-200.

 • Gałuszka. J., Fiscal rules as a response to the crisis of  2008-2009, [w:] Finanse  wobec  problemów gospodarki światowej, red.M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.130-144.

 • Gałuszka J., Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 109-146.

 • Gałuszka J., G.Libor, Fiscal Policy in the Service Of Family On The Example of Poland, [w:] Political factors of economic growth and regional development in transition economies, ed. By L. Krticka, University of Ostrava, 2013, s. 127-151.

 • Gałuszka J., Economic Freedom under Fiscal Control, [w:] China-USA Business Review, 2013, Vol.12, No. 12, s. 1118-1132.

 • Gałuszka J., Gałuszka I., Libor G., Economic and Political Implications of the Poland’ s Accession to the European Fiscal Union, [w:] Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 2013, no. 2., s. 211-232.

 • Gałuszka J., Jawność informacji podatkowej w świetle doświadczeń wybranych krajów, [w:] Future of finance. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. I. Czechowska, R. Pastusiak, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2(300), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 87-98.

 • Gałuszka J., "Patti Territoriali" and the Regional Policy in Italy, [w:] Regionalisation in Europe: state of affairs, red. G. Libor, D. Nowalska-Kapuścik, R. Pyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 79-87.

 • Gałuszka J. (2016): Decentralization and Sub-National Government in Poland: Territorial Governance, Competencies, Fiscal Autonomy of Local Governments In: Local government--Case studies. Decentralization in government-Case studies. Comparative government Ed. by Ugur Sadioglu, Kadir Dede. Published in the United States of America by Information Science Reference (an imprint of IGI Global), pp. 91-112 - – English version Identifiers: LCCN 2016006148| ISBN 9781522503200 (hardcover) | ISBN 9781522503217 (ebook)

 • Gałuszka J., Walasik A., Analiza determinant konkurencji fiskalnej w zakresie wydatków lokalnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2016, nr 273, s. 86-96.
 • Gałuszka J., Regionalne dysproporcje w polityce fiskalnej a rozwój sektora MŚP na przykładzie wybranych państw OECD, [w:] Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2017, nr 485, s. 153-168.
 • Walasik A., Gałuszka J.: ,,The Economics of Fiscal Competition”, Katowice 2017, 121 stron.

 • Gałuszka J., Problemy opodatkowania w gospodarce cyfrowej – handel elektroniczny wyzwaniem dla pracodawców, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 6, s.97-112.

 • Gałuszka J., Kozub-Skalska S., Karuzela podatkowa VAT – cechy i procedura oszustwa podatkowego versus ustalenie odpowiedzialności karnej faktycznych organizatorów oszustwa podatkowego, „Przedsiębiorstwo i Prawo”, 2020, nr 10, s. 8-106.
 • Gałuszka J., Determination of Tax Optimization as an Effect of Intelligent Legal Tax Solutions [w:] Modern Perspectives in Economics, Business and Management, Vol. 8, M. Fagbadebo Omololu (red.), Book Publisher International,  s. 30-39, DOI:10.9734/bpi/mpebm/v8/12928D.

 • Gałuszka J., Kania P., Wydajność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych [w:] Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 97-130.
 • Gałuszka J., Pyka A.: Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatu [w:] Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast, (red. nauk.) A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa, 2023, s. 177-208.

 

DR MAGDALENA JARCZOK-GUZY

 • Jarczok-Guzy M., Zmiany stawek podatku od towarów i usług a realizacja funkcji fiskalnej, [w]: „Journal of Finance and Financial Law/ Finanse i Prawo Finansowe”, vol. I nr 4 grudzień 2014, ISSN 2353-5601., s. 83-94.
 • Jarczok-Guzy M., Optymalizacja opodatkowania dochodu w małym przedsiębiorstwie, [w]: „Zeszyty Naukowe nr 864. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 76. Opodatkowanie przedsiębiorstw”, tom. 1, Szczecin 2015, s. 79-88.
 • Jarczok-Guzy M., Zjawisko konkurencji podatkowej w obszarze opodatkowania dochodów korporacyjnych, [w:] „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 271”, Wydawnictwo UE w Katowicach, 2016, s. 77-88.
 • Jarczok-Guzy M., Preferencje podmiotowe w podatku od towarów i usług jako instrument strategii podatkowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego Nr 10. Nauka w praktyce biznesowej część 2”, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski, 2016, s. 67-76.
 • Jarczok-Guzy M., Kategoria małego podatnika w strategii podatkowej przedsiębiorstwa, „Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia. Nr 5 2016 (83)”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 109-118.
 • Jarczok-Guzy M., Decyzje przedsiębiorstw w zakresie przeznaczenia pojazdu samochodowego
  a odliczanie podatku naliczonego od towarów i usług, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 294”, Wydawnictwo UE w Katowicach, 2016, s. 73-82.
 • Jarczok-Guzy M., Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej,  „Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia. Nr 3 2017 (87)”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 77-85.
 • Jarczok-Guzy M., Tax principles of tax law equality in the context of direct taxation, "Journal of Economics and Management" nr 30 (4), Katowice 2017, s. 70-84.
 • Jarczok-Guzy M., Strategia podatkowa jako potencjalne narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego Nr 14, Gorzów Wielkopolski 2017, s. 65-73.
 • Jarczok-Guzy M., Ustalanie momentu powstania przychodu od zaliczki jako narzędzie strategii podatkowej przedsiębiorstw, Journal of Finance and Financial Law/ Finanse i Prawo Finansowe”, 2017, vol. 4, ISSN 2353-5601, s. 47-58.
 • Jarczok-Guzy M., The Role of European Funds in the Development of Organic Food Market in Poland,  „Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018” 1st part 2018, Ostrava, s. 566-574.
 • Jarczok-Guzy M., Obstacles to the development of the organic food market in Poland and the possible directions of the growth, Wiley. Food science & nutrition, 2018;00:1–11. doi.org/10.1002/fsn3.704.
 • Jarczok-Guzy M., The role of a modern organization supporting business based on the recommendation on the example of the BNI Poland Group, “Research in Economics and Management”, 2018, vol. 3, no 3, s. 206-215, DOI: http://dx.doi.org/10.22158/rem.v3n3p206.
 • Jarczok-Guzy M.,  Development of organic food market in Poland, Berlin, 2018, 48 stron.
 • Jarczok-Guzy M., VAT taxation of selected products in the European Union as an element of fiscal policy, “Reviewed Proceedings of the Interdysciplinary Scienfitic Internation Conference for PhD students and assistants QUAERE 2018”, Hradec Kralove, s. 290-296.
 • Jarczok-Guzy M., The problem of purchase taxation of a company car in the Visegrad Group countries on the example of Poland and The Czech Republic, “International Journal of Engineering Science and Generic Research”, vol. 4 issue 4, July-August 2018, ijesar.in/index.php/ijesar/article/view/142, s. 93-96 16.
 • Jarczok-Guzy M., Pomoc de minimis na wybranym przykładzie jako szansa rozwoju polskich przedsiębiorstw w świetle członkostwa w Unii Europejskiej [w:] „Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce” red. nauk. Tadeusz Sporek, Anna Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, s. 20-30.
 • Jarczok-Guzy M., Poland's budgetary expenditures in years 2006-2016 and national public debt, „Optimum. Economic studies”, 2018 nr 3 (93) s. 76-84, DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.07.10
 • Jarczok-Guzy M., Polityka podatkowa państwa a pewność wpływów budżetowych na przykładzie podatków dochodowych [w:] "Zasada pewności w prawie podatkowym", Kraków, Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 313-322. 
 • Jarczok-Guzy M., Tax strategies of polish companies in the light of changes in taxation since 2017, “Journal of International Scientific Publications”, 2018, nr 12, s. 21-28.
 • Jarczok-Guzy M., Changes in income taxes in Poland in the opinion of small and medium enterprises, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2019, vol. 63, nr 5 s. 53-62. DOI: 10.15611/pn.2019.5.05
 • Jarczok-Guzy M., Zmiany w systemie emerytalnym w okresie Polski Ludowej i Rzeczpospolitej Polskiej  [w:] "Wybrane aspekty z dziejów Polski w XX wieku", Lublin, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019, s. 117-124.
 •  Jarczok-Guzy M., Oddziaływanie podatku VAT na rozwój rynku żywności ekologicznej na Litwie[w:] Ewolucja roli podatków i systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach, J. Szołno-Koguc (red.),  Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 175-185.
 • Jarczok-Guzy M., The impact of changes in tax regulations in 2019 on investment decisions of SME enterprises in Poland [w:] Innovation and entrepreneurship. Theory and Practice, M. Lis M. Szyszka (red.), Logos Verlag Berlin 2020, s. 111-120.
 • Jarczok-Guzy M., Organic payments as a form of support for organic agriculture in Poland, „Optimum. Economic Studies”, 2020, nr 3 (101), s. 68-78, DOI: 10.15290/oes.2020.03.101.06.    
 • Jarczok-Guzy M., Rynek żywności ekologicznej w Polsce [w:] Wyzwania dla organizacji i gospodarek XXI wieku. Studia i Monografie 112, P. Zwiech A. M. Migdał (red.), Społeczna Akademia Nauk Łódź 2020, s. 91-106.
 • Jarczok-Guzy M., Impact of tax instruments on the organic food market in Poland, „Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia”, 2020, nr 19 (4), s. 59-68, DOI: 10.22630/ASPE.2020.19.4.41.    
 • Jarczok-Guzy M., Opodatkowanie dochodów z działalności rolniczej w Polsce [w:] Współczesne problemy i wyzwania finansów – wybrane zagadnienia, M Sosnowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 32-40.   
 • Jarczok-Guzy M., Low-carbon economy in Poland and sources of financing [w:] Problemy sovremennoj ekonomiki global'nyj, nacional'nyj i regionl'nyj kontekst. Sbornik naucnyh statej, M.E. Karpickaa, C.E. Bityn (red.), Godenskij Gosudarstvennyj Universitt imeni Anki Kupaly, Grodno 2020, s. 187-194.  
 • Jarczok-Guzy M., Fiskalne i marketingowe instrumenty wspierania rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii, R. Runiewicz I. Przychocka L. Milewski (red.), Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2021, s. 784-791.    
 • Jarczok-Guzy M., The standard VAT rate and the effectiveness of fiscal policy in European Union countries, „Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia”, 2021, nr 20 (1), s. 15-24,DOI: 10.22630/ASPE.2021.20.1.2    
 • Jarczok-Guzy M., Finansowanie instalatacji fotowoltaicznych w Polsce [w:] Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian. Ujęcie wielo-aspektowe. T. 7, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów, 2021, s. 49-60.
 • Jarczok-Guzy M., Wydajność fiskalna podatku od towarów i usług [w:] Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 32-62.
 • Jarczok-Guzy M., Financial and Marketing Purchase Conditions of Organic Baby Food, „European Research Studies Journal”, 2022, issue 1, s. 320-340, DOI: /2855, https://www.ersj.eu/journal/2855
 • Jarczok-Guzy M., Stawki podatku VAT a zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, 2022, vol. 22, z. 3 s. 18-32, DOI: 10.22630/PRS.2022.22.3.10.
 •  Jarczok-Guzy M., Bychek I.: Taxation of agricultural production in Poland and Belarus, „Vestnik Grodnenskogo Gosudarstvennogo Universiteta Imeni Yanki Kupaly. Seriya 5. Ekonomika. Sotsiologiya. Biologiya”, 2023, Vol. 13, nr 1 s. 36-44.
 • Jarczok-Guzy M.: Public expenditure on afforestation of agricultural land in the aspect of sustainable development in Poland. W: Reviewed Proceedings of the Scientific Interdisciplinary Conference for PhD. students and assistants, QUAERE (vol. XIII), 2023, ISBN 978-80-87952-38-2, s. 197-205.
 • Jarczok-Guzy M.: Communes’ expenditure on municipal waste management in terms of sustainable development. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, 2023, vol. LVII, nr 4, s. 85-101, DOI: 10.17951/h.2023.57.4.85-101.
 • Jarczok-Guzy M.: Podatki środowiskowe w kształtowaniu zrównoważonej produkcji i konsumpcji w krajach Unii Europejskiej. "Optimum. Economic Studies", 2023, vol. 4 (114), s. 171-188, DOI:10.15290/oes.2023.04.114.10.

DR JAN KACZMARZYK

 • Kaczmarzyk J., Dochodowość i ryzyko instytucji zbiorowego inwestowania, "Finanse Osobiste” 2012, Nr 2, s. 53-63.

 • Kaczmarzyk J., Dochodowość i ryzyko inwestycji w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, „Finanse Osobiste” 2012, Nr 2, s. 53-66.

 • Kaczmarzyk J., Dochodowość i ryzyko instytucji zbiorowego inwestowania, „Finanse Osobiste” 2012, Nr 3, s. 49-55.

 • Kaczmarzyk J., Rachunek akumulacji kapitału emerytalnego, „Finanse Osobiste” 2012, Nr 3, s. 40-43.
 • Kaczmarzyk J., Fundusze inwestycyjne i emerytalne - dochodowość i ryzyko inwestycji w okresie ostatnich 10 lat, „Finanse Osobiste” 2012, Nr 3, s. 44-61.
 • Kaczmarzyk J., Efektywność akumulacji kapitału funduszy inwestycyjnych w Polsce, [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, H. Buk , C.M. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, Wydawnictwo CBiE UE Katowice, Katowice 2013, s. 263-272.

 • Kaczmarzyk J., Zmierzch aktywnego zarządzania, „Finanse Osobiste” 2013, Nr 2, s. 30.

 • Kaczmarzyk J., A subjective approach in risk modeling using simulation techniques, [w:] Risk Perception in Financial and Non-financial Entities,  M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 23-34.

 • Kania P., KaczmarzykJ., Principal-agent conflict asset management companies in terms of portfolio style, [w:] Finanse  wobec  problemów gospodarki światowej, red. M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.419-430.

 • Kaczmarzyk J., Pyka A., Uwarunkowania działalności finansowej przedsiębiorstw, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek., T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 11-44.

 • Kaczmarzyk J., A subjective approach in risk modeling using simulation techniques, [w:] „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, Nr 127, s. 23-34.

 • Kaczmarzyk J., Kania P.  Dochodowość i ryzyko działalności lokacyjnej funduszy emerytalnych a prognozowanie wartości kapitału emerytalnego, [w:] „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, Nr 198,  s.183-194.

 • Kaczmarzyk J., Testowanie reakcji przedsiębiorstwa na ryzyko kursowe z wykorzystaniem metod Monte Carlo, [w:] "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014,  Nr 365, s. 65-79.

 • Famulska T., Ciupek B., Kaczmarzyk J., Taxes management in corporate financial strategies in European Union countries. The case of Poland, [w:] 2014 Asia Conference on Economics & Business Research (ACEB 2014), Conference Proceedings. Asia Pacific International Academy, Singapore 2014, s. 71-98.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 431-440.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 449-458.

 • Kaczmarzyk J., Uwarunkowania finansowe działalności przedsiębiorstwa na jednolitym rynku europejskim,  [w:] „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 282, s. 46-57.

 • Kaczmarzyk J., Reflecting interdependencies between risk factors in corporate risk modeling using Monte Carlo simulation, [w:] Econometrics 2016, No. 2 (52), s.98-107.

 • Kaczmarzyk J., Kania P., Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, Nr 301, s. 125-136.
 • Ciupek B., Famulska T., Kaczmarzyk J., Corporate risk assessment in terms of fixed asset forecasting methods, [w:] The 2018 WEI International Academic Conference Proceedings, 2018, s. 2-10.
 • Kaczmarzyk J., Forecasting currency risk in an enterprise using the Monte Carlo simulation, [w:] Nauki o Finansach, 4, 2018, s. 50-62.
 • Kaczmarzyk J., Forecasting currency risk of enterprise’s asset portfolio using Monte Carlo simulation [w:] Finanse, 1, 2018, s. 140-150.

 • Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa),  „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 358 (284 strony).

 • Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse” 2018, nr 363 (122 strony).
 • Kaczmarzyk J., Several sets of assumptions for the monte carlo simulation for a more precise analysis of enterprise risk, „Ekonometria”, 2019, vol. 23, no. 4 s. 80-95, DOI: 10.15611/eada.2019.4.06.
 • Famulska T., Kaczmarzyk J., Grząba M.,  The relationship between tax revenue and public social expenditure in the EU member states, „European Research Studies Journal”, 2020, vol. 23, iss. 4, s. 1136-1156, DOI:10.35808/ersj/1735.
 • Famulska T., Kaczmarzyk J., Grząba M.,  The Relationship between the Structure of Tax Revenues and the Structure of Public Expenditure in the Member States of the European Union, „European Research Studies Journal”, 2021, vol. 24, iss. 3B, s. 165-185, DOI:10.35808/ersj/2456.
 • Baranowski M., Ciupek B., Kaczmarzyk J., Wydajność fiskalna podatku dochodowego od osób prawnych [w:] Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 131-177.
 • Kaczmarzyk J., Objective Assumptions for the Monte Carlo Simulation when Historical Data with a Desired Interval Have Limited Size [w:] Sustainable Finance in the Green Economy. The 3rd Finance and Sustainability Conference. Wrocław 2019,  red. A. Bem, K. Daszynska-Zygadlo, T. Hajdíková, E. Jáki, B. Ryszawska, Cham : Springer, 2022, s. 89-101, DOI: 10.1007/978-3-030-81663-6_6.
 • Famulska T., Kaczmarzyk J., Grząba-Włoszek M., Environmental Taxes in the Member States of the European Union - Trends in Energy Taxes, „Energies”, 2022, vol. 15, iss. 22, nr art. 8718, DOI: 10.3390/en15228718.

 • Kaczmarzyk J.: „Wartość dochodowa przedsiębiorstwa w ekspozycji na ryzyko działalności gospodarczej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2023 (216 stron).

DR PIOTR KANIA

 

 • Kania P., Szczególne cechy kwalifikowanych programów emerytalnych jako form gromadzenia kapitału emerytalnego, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dyle-maty i wyzwania. Ubezpieczenia, red. K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala, "Studia Ekonomiczne- Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr 109, s. 115-124.
 • Kania P., Ubezpieczenie społeczne a mechanizm jego finansowania - funkcja czy dysfunkcja w rozwoju gospodarczym, [w:] System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, red. B. Filipiak, J. Fila, Difin, Warszawa 2012, s. 139-149.

 • Piotr Kania, Jan Kaczmarzyk, Principal-agent conflict asset management companies in terms of portfolio style, [w:] Finanse  wobec  problemów gospodarki światowej, red. M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.419-430.

 • Kania P., Strategie przedsiębiorstw w zakresie obciążeń na rzecz funduszy ubezpieczeń społecznych, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 190-206.

 • Kania P., Kaczmarzyk J., Principal-agent conflict in asset management companies in terms of portfolio style, [w:] Finanse wobec problemów gospodarki światowej, red. M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, Wydawnictwo UG, Sopot 2013, s. 403-414.

 • Kania P., Amortyzacja podatkowa a długoterminowe decyzje finansowe przedsiębiorstw, [w:] Future of finance. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. D. Czechowska, R. Pastusiak, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2 (300), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 135-144.

 • Kania P., Znaniecka K., System ubezpieczeń społecznych, [w:] Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe, red. K. Znaniecka, M.Wieczorek-Kosmala, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014, s. 141-157.

 • Kania P., Udział w zyskach a efektywność funkcji oszczędnościowej klasycznych ubezpieczeń na życie, [w:] Ubezpieczenia wobec ryzyka długowieczności/starości, praca zbiorowa pod red. J. Lisowskiego, K. Łyskawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 93-104.

 • Kania P., Znaniecka K., System ubezpieczeń społecznych, [w:] Systemy ubezpieczeń. aspekty finansowe, red. K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014, s.141-157.

 • Kaczmarzyk J., Kania P., Dochodowość i ryzyko działalności lokalnej funduszy emerytalnych  a prognozowanie wartości kapitału emerytalnego, [w:] Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 2, red. G. Łukasik, H. Zadora, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 198, s. 183-194.

 • Ciupek B., Kania P., Determinanty reguł fiskalnych w zarządzaniu zadłużeniem jednostek samorządowych, [w:] Finanse samorządu terytorialnego "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 404, s. 38-52.

 • Jamróz P., Ostrowska D., Niedźwiedzka E., Kania P., Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016 (180 stron).

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 431-440.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 449-458.

 • Ciupek B., Kania P., Realizacja zasady międzynarodowej harmonizacji systemów podatkowych w zakresie podatku dochodowego - stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 273, s. 33-48.

  • Kaczmarzyk J., Kania P., Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, Nr 301, s. 125-136.
  • Ciupek B., Kania P., Tax preferences for R&D activity of enterprises and implementation of Europe 2020, [w:] Optimum. Economic Studies, 3, 2018, s. 38-50.
  • Ciupek B., Kania P.: Przesłanki i zakres obciążeń parapodatkowych z tytułu zabezpieczenia społecznego w ocenie przedsiębiorstw [w:] Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii i praktyce , J. Szołno-Koguc (red.), Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 61-74.
  • Gałuszka J., Kania P., Wydajność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych [w:] Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 97-130.
  • Dratwińska-Kania B., Ferens A., Kania P.: Transparent Reporting on Financial Assets as a Determinant of a Company's Value - A Stakeholder's Perspectiveduring the SARS-CoV-2 Pandemic and Beyond, „Sustainability”, 2023, vol. 15, issue 3, nr art. 2065, DOI: 10.3390/su15032065

   

  DR EDYTA SYGUT

  • Sygut E., Podatki i opłaty lokalne jako źródła dochodów gmin na przykładzie województwa śląskiego [w:] Finanse publiczne,  red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 346, s. 289-298.

  • Sygut E., Wydajność fiskalna a przedmiot i podstawa opodatkowania podatku akcyzowego [w:] Finanse publiczne,  red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 403, s. 331-340.

  • Sygut E., Harmonizacja podatku akcyzowego w warunkach jednolitego rynku europejskiego, red. T. Sporek, J. Kos-Łabędowicz, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”,  2016, nr 271, s. 232-242.

  • Sygut E., Podatek akcyzowy w warunkach jednolitego rynku europejskiego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2016, nr 273, s. 264-275.

  • Sygut E., Aspekty fiskalne zasady poboru akcyzy w kraju przeznaczenia [w:] Opodatkowanie przedsiębiorstw część 1, red. A. Adamczyk, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2016, 5/2016 (83) część 1, s. 55-64.

  • Sygut E., Instytucja zwrotu podatku akcyzowego a jego wydajność fiskalna, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, Vol.50, No 4, 2017, s. 303-311.

  • Sygut E., Tax exemptions in excise duty in the context of fiscal efficiency, “Financial Internet Quarterly e-Finanse”, vol. 14, no. 2, 2018, s. 47-57.

  • Sygut E., Znaczenie składów podatkowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 528, 2018, s. 242-252.

  • Sygut E., Znaczenie podatków i opłat lokalnych w strukturze dochodów własnych gmin [w:] Podatki – finanse – przedsiębiorstwo, pod red. B. Ciupek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
   w Katowicach, Katowice 2018, s. 128-140.
  • Sygut E., Fiscal efficiency of excise duty on passenger cars in Poland, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 5, 2019, s. 78-89. DOI: 10.15611/pn.2019.5.07   
  • Sygut E., Znaczenie zabezpieczeń akcyzowych w obrocie wyrobami akcyzowymi [w:] Luka podatkowa - jej przyczyny, problemy pomiaru, sposoby ograniczania, J. Szołno-Koguc (red.), K. Wójtowicz (red.), Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 109-122.  
  • Sygut E., Wydajność fiskalna podatku akcyzowego oraz podatku od gier [w:] Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 63-96.

  • Sygut E., The Fiscal Efficiency of Excise Duty on Tobacco Products in Poland under Sustainable Development Conditions [w:] Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, red. K. S. Soliman, International Business Information Management Association (IBIMA), 2021, s. 7674-7683.
  • Sygut E.: Fee for Reducing Natural Field Retention as an Instrument of Sustainable Public Finance. “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, 2023, vol. LVII, nr 4, s. 183-200, DOI:10.17951/h.2023.57.4.183-200.

   

  MGR MAŁGORZATA GRZĄBA-WŁOSZEK

  • Grząba M., Wykluczenie finansowe a wykluczenie z dostępu do dóbr kultury, [w]: „Rozprawy ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych. Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection”, Kwartalnik nr 31 (1/2019), ISSN 2544-1159., s. 100-117.
  • Grząba M., Znaczenie finansowania społecznościowego dla sektora kultury w Polsce i Unii Europejskiej [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2019, Nr 387, s. 35-54.

    

  • Famulska T., Kaczmarzyk J., Grząba M.,  The relationship between tax revenue and public social expenditure in the EU member states, „European Research Studies Journal”, 2020, vol. 23, iss. 4, s. 1136-1156, DOI:10.35808/ersj/1735.
  • Grząba M., The development of European cultural Policy [w:] Collection of the scientific materials "Dilemmas and perspectives in international relations. April 25, 2020, red. A. Kordonska, R. Romaniuk, R. Kordonski, Ł. Muszyński, Ivan Franko National University of Lviv, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Lwów Olsztyn 2020, s. 58-62.
  • Grząba M., Stabilność finansowania instytucji kultury ze środków publicznych w Polsce [w:] Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 4 Teoria i praktyka, red. E. Gruszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, s. 131-148.
  • Grząba M., Rola państwa w zrównoważonym finansowaniu kultury w Polsce [w:] Biznes w kulturze - kultura w biznesie w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju, red. nauk. B. Reformat, A. Kwiecień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020, s. 53-64.
  • Grząba M., Research on the BETA coefficient stability [w:] Collection of the scientific materials "Contemporary trends shaping the global world, red. A. Kordonska, R. Romaniuk, R. Kordonski, Ł. Muszyński, Ivan Franko National University of Lviv, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Lwów Olsztyn 2020, s. 120-125.
  • Grząba M., Fiscal policy and economic growth in the European Union [w:] Problemy sovremennoj ekonomiki global'nyj, nacional'nyj i regionl'nyj kontekst. Sbornik naucnyh statej, red. M.E. Karpickaa, C.E. Bityn, Godenskij Gosudarstvennyj Universitt imeni Anki Kupaly, Grodno 2020, s. 181-186.
  • Grząba M., Badanie stabilności współczynnika BETA ze względu na przyjęte metody estymacji na przykładzie amerykańskich spółek należących do sektora medialnego [w:] Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian. Ujęcie wieloaspektowe T. 5,  red. A. Kordonska, R. Kordonski, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn Lwów 2020, s. 130-144.
  • Famulska T., Kaczmarzyk J., Grząba M.,  The Relationship between the Structure of Tax Revenues and the Structure of Public Expenditure in the Member States of the European Union, „European Research Studies Journal”, 2021, vol. 24, iss. 3B, s. 165-185, DOI:10.35808/ersj/2456.
  • Famulska T., Grząba M., Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa [w:] Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 11-31.
  • Grząba M., Performance budget as an instrument of public spending efficiency on culture and national heritage in Poland [w:] Nauki społeczne i humanistyczne. Varia - T. 2, red. D. Łukomiak, K. Łukomiak, Łódź 2021, s. 319-339.
  • Grząba M., Instrumenty polityki kulturalnej państw członkowskich Unii Europejskiej w czasie pandemii COVID-19 [w:] Biznes w kulturze - kultura w biznesie. Funkcjonowanie sektora kultury w dobie pandemii koronowirusa, red. nauk. A. Kwiecień, A. Nocoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 28-37.
  • Grząba M., Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające pomiar efektywności wydatków publicznych na kulturę w Polsce [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii, red. nauk. R. Runiewicz, I. Przychocka, L. Milewski, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2021, s. 764-783.
  • Famulska T., Kaczmarzyk J., Grząba-Włoszek M., Environmental Taxes in the Member States of the European Union - Trends in Energy Taxes, „Energies”, 2022, vol. 15, iss. 22, nr art. 8718, DOI: 10.3390/en15228718.
  • Grząba M., Rozwój marketingu cyfrowego w instytucjach kultury podczas pandemii COVID-19 [w:] Biznes w kulturze - kultura w biznesie. Strategie rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu, red. nauk. A. Kwiecień, A. Nocoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2022, s. 39-50. 
  • Grząba-Włoszek M.: Access to culture as a tool of social equality in the European Union Member States [w:] „(In)equalities. Faces of modern Europe” (red.) W. Morawska, M. Olejnik, Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy BrandtaUniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2023, s. 303-326.

   

  MGR KATARZYNA JARNO

  • Jarno K., Klasyczna analiza techniczna jako narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex w okresie spadku koniunktury, [w:] Inwestycje i nieruchomości - wybrane zagadnienia, red. K. Marcinek, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe" 2014, nr 204, s. 59-79.

  • Jarno K., Lazur A., Znaczenie wpływów z karty podatkowej w dochodach własnych gmin w latach 2005-2014, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273, s. 132-144.
  • Jarno K.: Efektywność tarczy podatkowej z dochodów kapitałowych z akcji z wykorzystaniem metody realizacji strat papierowych w portfelu inwestycyjnym inwestorów indywidualnych, [w:] ,,NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES” nr 3(32) 2017, Wrocław, s. 77-88.

  MGR MAGDALENA SZYMCZAK

  • Szymczak M., Sroka R., Ochot A., Dane środowiskowe w raportach CSR wybranych spółek – dobre praktyki [W:] "Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR. Dobre praktyki", Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s. 111-123.
  • Szymczak M., Good practice for transfer pricing in selected OECD countries, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2020, nr 9, s. 119-130, DOI: 10.15611/pn.2020.9.09.
  • Szymczak M., Wydajność fiskalna podatku od niektórych instytucji finansowych [w:] Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 178- 205.
  • Szymczak M., Ochot A., Wójcik-Jurkiewicz M., Idea Fair Trade wyzwaniem dla raportowania niefinansowego [w:] Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, red. M. Andrzejewski, K. Chłapek, S. Krajewska, Difin, Warszawa 2021, s. 132-150.
  • Famulska T., Szymczak M., Pro-Ecological Preferences in Real Estate Tax on the Example of Municipal Communes of the Silesian Voivodeship, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, 2022, vol. 56, no. 3 s. 19-35, DOI: 10.17951/h.2022.56.3.19-35.
  • Szymczak M., Uprzednie porozumienia cenowe w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, „Optimum. Economic Studies”, 2022, nr 1 (107) s. 142-157, DOI: 10.15290/oes.2022.01.107.10.
  • Szymczak M.: Uwarunkowania koreańskiego podatku dochodowego od osób fizycznych dla obcokrajowców [w:] „Meandry koreanistyki 2” (red.) P. Kida, G. Strnad, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2022, s. 197-207.
  • Szymczak M.: Wykorzystanie preferencji w podatku od nieruchomości jako reakcja na pandemię COVID-19 na przykładzie gmin miejskich województwa śląskiego. "Optimum. Economic Studies", 2023, vol. 4 (114), s. 258-273, DOI: 10.15290/oes.2023.04.114.15
  Dołącz do nas

  Akredytacje i partnerzy

  logotyp efmd
  logotyp ceeman
  logotyp hr
  logotyp cima
  logotyp eaie
  logotyp bauhaus4
  logotyp progres3
  logotyp acca