Przejdź do menu Przejdź do treści

Wybrane publikacje zwarte

B. Ciupek, Instrumenty opodatkowania bezpośredniego ludności i podmiotów gospodarczych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Materiały do wykładu i ćwiczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2024 (158 stron).

J. Kaczmarzyk, Wartość dochodowa przedsiębiorstwa w ekspozycji na ryzyko działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2023 (220 stron)

Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021 (256 stron)

M. Baranowski, M. Andrzejewski, E. Pawłowska-Szawara, Nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019 (130 stron).

T. Famulska,  R. Dziemianowicz, K. Biernacki, B. Rogowska-Rajda, Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019 (136 stron).

Podatki – finanse - przedsiębiorstwo, red. B. Ciupek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018 (174 strony).

Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 358 (284 strony)

Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse” 2018, nr 363 (122 strony)

M. Jarczok-Guzy, Development of organic food market In Poland, Lambert Academic Publishing, Berlin, 2018 (48 stron).

A.Walasik, J. Gałuszka, The Economics of Fiscal Competition, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, 121 stron.

Nowoczesne metody zarządzania finansami, red. J. Kaczmarzyk, P. Kania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017 (122 strony).

Famulska T., Znaniecka K., (redakcja naukowa),  „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 294  (238 stron).

Famulska T., Znaniecka K., (redakcja naukowa),  „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273 (275 stron).

Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe, red. K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala, CeDeWu 2014, (239 stron).

Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 1, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 198, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (322 strony).

Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 2, red. G. Łukasik, H. Zadora, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 198, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (274 strony).

Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 (238 stron).

Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013 (256 stron).

Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013 (353 strony).

H. Zadora, T. Zieliński, Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012 (303 strony).

B. Ciupek, T. Famulska, A. Walasik, Sektor finansów publicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012 (197 stron).

J. Błach, M. Gorczyńska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, (244 strony).

Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Ubezpieczenia, red. K.Znaniecka, M.Wieczorek-Kosmala, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 109, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (136 stron).

Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 108, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (578 stron).

Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, red. H. Zadora, G. Łukasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 107, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (339 stron).

Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (296 stron).

H. Zadora, Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011 (346 stron).

Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw, red. K.Znaniecka, M.Gorczyńska, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach nr 77, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011 (216 stron).

Efektywność systemu finansowego, red. K. Znaniecka, A. Walasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 63, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011 (139 stron).

Kontrowersje wokół finansów, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2011 (392 strony).

J. Kaczmarzyk, T. Zieliński, Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2010 (223 strony).

Zasilanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010 (280 stron).

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, red. T. Famulska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009 (179 stron).

M. Gorczyńska, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. AE Katowice, Katowice 2008 (167 stron).

B. Ciupek, T. Famulska, A. Walasik, System finansów publicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2008 (185 stron).

Finance and real economy – selected research and policy issues, M. Iwanicz-Drozdowska, K. Znaniecka, eds., University of Economics in Katowice, Katowice 2008 (304 stron).

Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008 (287 stron).

T. Famulska, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007 (199 stron).

Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2006 (381 stron).

B. Ciupek, T. Famulska, A. Walasik, Finanse publiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006 (155 stron).

Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004 (191 stron).

Obciążenia fiskalne w Polsce. Na podstawie badań, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003 (173 strony).

Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001 (172 strony).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca