Aktualności

14 października 2022 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjne JM Rektor wręczyła nagrody wyróżniającym się pracownikom naukowym i administracyjnym. Do naszej Katedry trafiły aż cztery nagrody za osiągnięcia naukowe i... [Więcej]
Działalność naukowa wiąże się również z przygotowaniem i opracowywaniem specjalistycznych tekstów związanych m.in. z prowadzonymi badaniami, z których inne osoby czerpią inspiracje. Ponadto cytowania są kluczowym wskaźnikiem oddziaływania naukowego.... [Więcej]
Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki, najstarszej (odbywającej się od 1995 roku) i aktualnie największej konferencji branży IT dla sektora publicznego jest przyznawana corocznie, począwszy od 2002... [Więcej]
Podczas międzynarodowej konferencji naukowej 30th International Conference on Information Systems Development (ISD) prof. dr hab. Ewa Ziemba wraz z Zespołem z Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy otrzymała B... [Więcej]
Na przełomie czerwca i lipca 2022 roku w Salzburgu odbyło się coroczne spotkanie członków Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA), na którym dyskutowano nad wyzwaniami współczesności i kierunkami... [Więcej]
W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2022 r. w Salzburgu odbyło się coroczne naukowe spotkanie członków Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts, EASA) na której naukowcy z całego świata dyskutowali nad wyzwaniami... [Więcej]
W dniu 6 czerwca 2022 roku odbyła się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską magister Danuty Descours. Doktorantka napisała pracę pt. "Elektroniczne zarządzanie dokumentami w samorządowej administracji publicznej województwa śląskiego". ... [Więcej]
Miło nam poinformować, że artykuł pt. "Sustainable cities and communities assessment using the DARIA-TOPSIS method", autorstwa Prof. dr hab. Ewy Ziemby i Zespołu z Uniwersytetu Szczecińskiego, został opublikowany w czasopiśmie Sustainable Cities and... [Więcej]
Prof. dr hab. Ewa Ziemba, kierownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, na zaproszenie redaktora naczelnego czasopisma "Journal of Computer Information Systems" (wyd. Taylor & Francis) objęła funkcję redaktora – tzw. Associate Editor... [Więcej]
W dniu 26 kwietnia 2022 w godz. od 11:00 do 15:20 studenci trzeciego roku Filii Rybnickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pod kierunkiem dr hab. Jolanty Wartini-Twardowskiej, uczestniczyli w ponad czterogodzinnym spotkaniu (w ramach... [Więcej]