Aktualności

Pracownicy Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, dr Olga Grzybek oraz mgr Maciej Tuszkiewicz, zostali zakwalifikowani do międzynarodowego programu "Early Career Researcher Development Program", organizowanego przez International... [Więcej]
W Forum Akademickim ukazał się wywiad z prof. Ewą Ziembą pt. Odległe, a tak sobie bliskie. W wywiadzie tym Pani Profesor przekonuje Pana Redaktora Mariusza Karwowskiego, że nauka i sztuka mają wiele wspólnych cech i przenikają się nawzajem. ... [Więcej]
W dniu 27 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów, towarzyszącego XXVIII Forum Teleinformatyki i organizowanego w partnerstwie... [Więcej]
W dniu Święta Uczelni w dniu 11 stycznia 2023 r. odbyło się uroczyste wręczanie promocji doktorskich. W naszej Katedrze promocję doktorską uzyskała doktorantka Profesor Ewy Ziemby – Danuta Descours, za pracę doktorską pt. "Elektroniczne zarządzanie... [Więcej]
Zgodnie z wieloletnią tradycją, społeczność naszej uczelni spotkała się w dniu 16 grudnia 2022r., aby podsumować rok pracy i docenić osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne pracowników. JM Rektor prof. dr hab. inż. C.M. Olszak wręczyła granty i... [Więcej]
14 października 2022 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjne JM Rektor wręczyła nagrody wyróżniającym się pracownikom naukowym i administracyjnym. Do naszej Katedry trafiły aż cztery nagrody za osiągnięcia naukowe i... [Więcej]
Działalność naukowa wiąże się również z przygotowaniem i opracowywaniem specjalistycznych tekstów związanych m.in. z prowadzonymi badaniami, z których inne osoby czerpią inspiracje. Ponadto cytowania są kluczowym wskaźnikiem oddziaływania naukowego.... [Więcej]
Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki, najstarszej (odbywającej się od 1995 roku) i aktualnie największej konferencji branży IT dla sektora publicznego jest przyznawana corocznie, począwszy od 2002... [Więcej]
Podczas międzynarodowej konferencji naukowej 30th International Conference on Information Systems Development (ISD) prof. dr hab. Ewa Ziemba wraz z Zespołem z Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy otrzymała B... [Więcej]
Na przełomie czerwca i lipca 2022 roku w Salzburgu odbyło się coroczne spotkanie członków Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA), na którym dyskutowano nad wyzwaniami współczesności i kierunkami... [Więcej]