Aktualności

W dniu 6 czerwca 2022 roku odbyła się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską magister Danuty Descours. Doktorantka napisała pracę pt. "Elektroniczne zarządzanie dokumentami w samorządowej administracji publicznej województwa śląskiego". ... [Więcej]
Miło nam poinformować, że artykuł pt. "Sustainable cities and communities assessment using the DARIA-TOPSIS method", autorstwa Prof. dr hab. Ewy Ziemby i Zespołu z Uniwersytetu Szczecińskiego, został opublikowany w czasopiśmie Sustainable Cities and... [Więcej]
Prof. dr hab. Ewa Ziemba, kierownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, na zaproszenie redaktora naczelnego czasopisma "Journal of Computer Information Systems" (wyd. Taylor & Francis) objęła funkcję redaktora – tzw. Associate Editor... [Więcej]
W dniu 26 kwietnia 2022 w godz. od 11:00 do 15:20 studenci trzeciego roku Filii Rybnickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pod kierunkiem dr hab. Jolanty Wartini-Twardowskiej, uczestniczyli w ponad czterogodzinnym spotkaniu (w ramach... [Więcej]
W marcu 2022 roku w renomowanej serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer Nature, Switzerland, opublikowano pozycję pt. “Information Technology for Management: Business and Social Issues” (LNBIP 442) pod redakcją... [Więcej]
W ramach obchodów 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbędą się panele z udziałem ekspertów, którzy debatować będą nad wyzwaniami stojącymi przed polskimi badaczami. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w panelu pt. "(Nie taka) trudna... [Więcej]
Zgodnie z wieloletnią tradycją, społeczność naszej uczelni spotkała się, aby podsumować rok pracy i docenić osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne pracowników. JM Rektor prof. dr hab. inż. C.M. Olszak wręczyła granty i wyróżnienia rektorskie. Nasza... [Więcej]
Z radością informujemy o ukazaniu się kolejnych publikacji Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej poświęconych wpływowi pandemii COVID-19 na zmiany użycia: - technologii cyfrowych w badaniach podstawowych i aplikacyjnych naukowców w... [Więcej]
Na przełomie listopada i grudnia br. pracownik Katedry, dr hab. E.W. Maruszewska, prof. UE wygłosiła wykłady dla studentów Wydziału Finansów i Bankowości oraz Wydziału Rachunkowości i Systemów Informatycznych w Bucharest University of Economic... [Więcej]
8 listopada 2021 r. magistrantka Profesor Ewy Ziemby, Anastasiia Feshchenko, otrzymała nagrodę za zajęcia III miejsca w konkursie organizowanym przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych... [Więcej]