Doktoranci

 

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej kształci młodą kadrę naukową w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Tematyka doktoratów jest skoncentrowana głównie na następujących zagadnieniach:

  • planowanie, projektowanie i wykorzystanie systemów informatycznych zarządzania na potrzeby doskonalenia biznesu i administracji publicznej,
  • zintegrowane systemy informatyczne zarządzania klasy ERP, systemy zarządzania wiedzą i  analityczne,
  • modele i systemy gospodarki elektronicznej,
  • transformacja gospodarki, firm i administracji publicznej pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • jakość sprawozdań finansowych z perspektywy rynków kapitałowych, biegłych rewidentów i zarządów jednostek biznesowych,
  • instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu w biznesie,
  • oddziaływanie koncepcji pomiaru zasobów gospodarczych na wartość przedsiębiorstwa,
  • rola instrumentów polityki rachunkowości w kreowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
  • kierunki standaryzacji rachunkowości,
  • nowoczesne metody, narzędzia i koncepcje analizy finansowej przedsiębiorstw.

 

Opiekę nad doktorantami sprawują: