Przejdź do menu Przejdź do treści

Komercjalizacja wiedzy

 

Pracownicy Katedry mają duże doświadczenie w biznesie i administracji publicznej. Pełnili oraz pełnią funkcje nadzorcze, menedżerskie, konsultingowe i projektowe.

Obszary komercjalizacji wiedzy (ekspertyz) – wykorzystane i potencjalne – są następujące:

 • wdrażanie systemów informatycznych ERP;
 • analiza biznesowa i projektowanie zmian przed wdrożeniem systemów ERP;
 • ekspertyzy projektów informatycznych w firmach i administracji publicznej, także finansowanych z funduszy Unii Europejskie;
 • opracowanie metodologii i przeprowadzenia badań dotyczących różnych aspektów społeczeństwa informacyjnych i jego interesariuszy (obywateli, administracji publicznej, firm);
 • opracowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • nadzór właścicielski (korporacyjny) w spółkach kapitałowych, także w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
 • doradztwo przy restrukturyzacjach i przekształceniach przedsiębiorstw, w tym w szczególności połączeniach i podziałach;
 • opracowanie biznes planów, w tym projekcji finansowych dla planowanych przedsięwzięć oraz oceny efektywności inwestycji;
 • praktyczne wykorzystanie narzędzi  rachunkowości zarządczej, w tym tworzenie metodyki controllingu na zlecenie jednostek biznesu;
 • wsparcie w zakresie organizacji rachunkowości, w tym przy tworzeniu zasad polityki rachunkowości;
 • doradztwo w zakresie wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych, w szczególności w zakresie organizacji rachunkowości zarządczej oraz wymogów sprawozdawczości jednostkowej i skonsolidowanej.

 

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca