Przejdź do menu Przejdź do treści

Referaty i publikacje

 

 

Zapraszamy do zgłaszania referatów do wygłoszenia w trakcie konferencji, która będzie doskonałą okazją do merytorycznej dyskusji w gronie naukowców zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami rachunkowości. Zgłaszając referat prosimy o podanie jego tytułu oraz streszczenia (300 - 500 słów) lub pełnego tekstu. Streszczenie powinno zawierać cel, przedmiot, podstawy teoretyczne, pytania lub hipotezy badawcze, metody badawcze oraz uzyskane albo spodziewane wyniki. W przypadku badań planowanych wystarczające są zarysy ww. kwestii.

Wygłoszenie referatu nie zobowiązuje do jego publikacji. Referat wygłoszony w trakcie konferencji może zostać zgłoszony do czasopism:

O przyjęciu referatu na konferencję oraz zgłoszeniu go do “fast track” w JEM zdecyduje Komitet Naukowy Konferencji, na podstawie oceny jego jakości i zgodności z tematyką konferencji, a także z  zakresem tematycznym czasopisma. Pełne teksty artykułów zgłoszonych do “fast track” w JEM powinny zostać przesłane najpóźniej do 31.05.2024 r. na adres cibr@uekat.pl.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim, natomiast referaty mogą być zgłaszane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3