Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakres tematyczny

 

 

Konferencja jest skierowana do badaczy, praktyków oraz studentów zainteresowanych badaniami naukowymi skupiającymi się na roli człowieka w rachunkowości, w szerokim ujęciu tego sformułowania. Przedstawiane referaty powinny prezentować własne badania o charakterze interdyscyplinarnym, łączące rachunkowość z np. socjologią, psychologią, kulturoznawstwem, informatyką, w których centrum badania stanowi człowiek. 

Przykładami takich tematów badawczych są: wpływ procesów poznawczych i ich zaburzeń na decyzje księgowych i informacje płynące z rachunkowości, wpływ norm moralnych lub przekonań religijnych na stosowanie metod rachunkowości i informacje uzyskiwane w rachunkowości, uwarunkowania (społeczne, psychologiczne, kulturowe, historyczne) zaufania użytkowników do informacji rachunkowości, uwarunkowania (społeczne, psychologiczne, kulturowe, historyczne) preferencji w zakresie polityki rachunkowości, wpływ metod rachunkowości zarządczej (np. budżetowania lub pomiaru dokonań) na społeczne i psychologiczne funkcjonowanie ludzi w organizacji. Tego rodzaju tematy badawcze w rachunkowości często określa się mianem rachunkowości behawioralnej.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca