Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja "Human And Social Sciences At The Common Conference"

Od 2013 roku, Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej (dawniej: Katedra Rachunkowości Międzynarodowej) jest partnerem międzynarodowej wirtualnej konferencji Human And Social Sciences At The Common Conference organizowanej przez Publishing Society (Zilina, Słowacja).

Celem konferencji jest stworzenie platformy, na której naukowcy i praktycy mogą dzielić się wynikami prowadzonych badań, swoją wiedzą i przemyśleniami dotyczącymi najnowszych trendów z zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Konferencja obejmuje swoim zakresem m.in. zagadnienia zarządzania, marketingu, finansów oraz edukacji w tych obszarach.

Konferencja odbywa się corocznie wczesną jesienią.

Artykuły zgłoszone na konferencję, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, publikowane są w angielskojęzycznych materiałach konferencyjnych z nadanym numerem ISSN. Opublikowane artykuły znajdują się w otwartym dostępie na stronie konferencji. Wydawcą materiałów jest EDIS Publishing Institution of University of Zilina, Słowacja. Materiały konferencyjne indeksowane są w CiteFactor oraz Google Scholar.

W 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny podpisał umowę z organizatorem konferencji, która to umowa gwarantuje wszystkim osobom, które podają jako afiliację Uniwersytet Ekonomiczny, 25% obniżkę opłat konferencyjnych organizowanych przez Publishing Society. Wymaga się jedynie zgłoszenia uprawnień do obniżki na etapie rejestrowania się na konferencję (wyciąg z umowy... discount demand during registration process (as note) or notify about discount at given conference email)

Opiekunem umowy o współpracy jest dr hab. Ewa Wanda Maruszewska.

Nazwa konferencji (skrót)

Strona internetowa

Conference of Informatics and Management Sciences (ICTIC)

www.ictic.sk

Global Virtual Conference (GV-CONF)

www.gv-conference.sk

International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF)

www.scieconf.com

Electronic International Interdisciplinary Conference (EIIC)

www.eiic.cz

Human and Social Sciences at the Common Conference (HASSACC)

www.hassacc.com

Virtual Research Conference in Technical Disciplines (RCITD)

www.rcitd.com

Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA)

www.arsa-conf.com

Virtual Multidisciplinary Conference (QUAESTI)

www.quaesti.com

Strona internetowa konferencji HASSACC wraz z archiwum z lat poprzednich www.hassacc.com

Informacja o odbytych konferencjach:

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3