Projekty badawcze

 

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
L.P.PROJEKT BADAWCZYOKRES REALIZACJIKIEROWNIKRODZAJ PROJEKTU
1.

Opracowanie  systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Polski

2011-2015

prof. dr hab.
Ewa Ziemba

NCN, konkurs OPUS1, 2011/01/B/HS4/00974

2.

Czynniki sukcesu projektów systemów informatycznych w administracji publicznej – na przykładzie Polski

2016-2019

mgr Iwona Kolasa,  opiekun naukowy: prof. dr hab. Ewa Ziemba

NCN, konkurs PRELUDIUM10, 2015/19/N/HS4/00749

3.

Media społecznościowe w działalności przedsiębiorstw - podejście modelowe

2013-2017

mgr Marta Zembik, opiekun naukowy: prof. dr hab. Ewa Ziemba

NCN, konkurs PRELUDIUM3,   2012/05/N/HS4/00177

4.

Modele konsolidacyjne w procesie kształtowania
wartości grup kapitałowych

2011-2014

dr Jolanta Wartini-Twardowska

NCN, 3647/B/H03/2011/40

5.

Projektowanie portali korporacyjnych wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich organizacjach

2007-2010

prof. dr hab.
Ewa Ziemba

MNiSW, projekt badawczy własny,    N115 029 32/0883

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH
L.P.PROJEKT BADAWCZYOKRES REALIZACJIKIEROWNIKRODZAJ PROJEKTU
1

Prosumers engagement, knowledge sharing, and innovation for circular economy

2020-2022

prof. dr hab. Ewa Ziemba

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, University of Wales Trinity Saint David (UK), University of South Wales (UK)

2.

Modele biznesu i technologie informacyjno-komunikacyjne dla zrównoważonego rozwoju

2020-2022

prof. dr hab. Ewa Ziemba

MNiSW, potencjał badawczy

3.

Heurystyki oraz błędy poznawcze w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawozdawczości finansowej

2020-2022

dr hab. Ewa Maruszewska

MNiSW, potencjał badawczy

4.

Customer knowledge management and prosumption

2015-2019

prof. dr hab. Ewa Ziemba

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, University of Wales Trinity Saint David (UK)

5.

Technologie informacyjno-komunikacyjne dla rozwoju zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego

2017-2019

prof. dr hab. Ewa Ziemba

MNiSW, potencjał badawczy

6.

Wpływ polityki rachunkowości przedsiębiorstwa na jakość i wiarygodność informacji ekonomicznej w świetle dopuszczonych w Polsce standardów sprawozdawczości finansowej

2014-2016

prof. zw. dr hab. Halina Buk

MNiSW, potencjał badawczy

7.

Technologie i systemy informacyjne w transformacji gospodarki i administracji publicznej

2014-2016

prof. dr hab. Ewa Ziemba

MNiSW, potencjał badawczy

8.

Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdaniach finansowych

2011-2013

prof. zw. dr hab. Halina Buk

MNiSW, potencjał badawczy