Przejdź do menu Przejdź do treści

V Konferencja IwZ'2020

Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) to coroczne spotkania pracowników nauki z Polski i zaproszonych badaczy ośrodków zagranicznych specjalizujących się w informatyce ekonomicznej. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań  nad wykorzystaniem systemów i technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych. Konferencja tworzy forum wymiany osiągnięć naukowych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

W każdym roku konferencja odbywa się w innym ośrodku akademickim w Polsce: Uniwersytecie Szczecińskim (2016), Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2017), Uniwersytecie Łódzkim (2018), Uniwersytecie Warszawskim (2019).

V Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ'2020
(ze względu na pandemię w trybie on-line)

 jest organizowana przez:

Katedrę Informatyki i Rachunkowości  Międzynarodowej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

we współpracy z:

  • Instytutem Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim;
  • Katedrą Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Katedrą Systemów Informacyjnych i Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • Katedrą Informatyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Patronat nad konferencją sprawują Rady Naukowe PTI i NTIE

 


Konferencja odbędzie się
w dniach 3-4 grudnia 2020 r.,

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Z powodu utrzymującej się pandemii oraz kontynuacji pracy zdalnej na uczelniach
konferencja odbędzie się w trybie on-line, z wykorzystaniem Google Meet.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca