Folder

Zapraszamy do pobrania folderu konferencyjnego. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o V Konferencji Naukowej Informatyka w Zarządzaniu IwZ'2020 w środowisku naukowym.

IwZ'2020 folder
IwZ'2020 leaflet