Przejdź do menu Przejdź do treści

Kalendarium i opłaty

Kalendarium

Data

Opis

31.10.2020

Nadesłanie pełnego tekstu artykułu

31.10.2020

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji przy użyciu Formularza zgłoszeniowego  
30.09.2020

Informacja o przyjętym wariancie konferencji:
Wariant B: Z powodu utrzymującej się pandemii oraz kontynuacji pracy zdalnej na uczelniach konferencja odbędzie się w trybieon-line, z wykorzystaniem Google Meet

31.10.2020Uiszczenie opłaty konferencyjnej
31.10.2020

Informacja o zakwalifikowaniu i rekomendowaniu artykułu do procedury wydawniczej w konkretnym czasopiśmie lub monografii -  dla artykułów, które zostały nadesłane w terminie do 30 września. Pozostałe artykuły w terminie otrzymania decyzji redaktorów i recenzji.   

20.11.2020Udostępnienie  szczegółowego programu konferencji
03-04.12.2020

Konferencja

Opłaty

Wysokość opłaty konferencyjnej jest uzależniona od wariantu konferencji:

Wariant A: konferencja tradycyjna
– 900,00 PLN
Wariant B: konferencja on-line – 300,00 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w monografii i wybranych czasopismach. W przypadku konferencji tradycyjnej dodatkowo opłata konferencyjna pokrywa:  obiady i poczęstunki w przerwach między sesjami, uroczystą kolację oraz imprezą towarzyszącą. W sytuacji odrzucenia artykułu lub nieopublikowania artykułu opłata konferencyjna (lub jej część) nie podlega zwrotowi. 

Opłata konferencyjnanie obejmuje kosztu publikacji w czasopismach:
(1)  Informatyka Ekonomiczna/Business Informatics, IE/BI;
(2)  Polish Journal of Management Studies, PJMS;
(3)  Sustainability, SUS.
Opłata za opublikowanie artykułu w tych czasopismach jest wnoszona według cen i zasad w nich obowiązujących.


Opłata konferencyjna nie obejmuje
kosztu noclegu.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto bankowe:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

NIP: 634-000-88-25

Numer konta:  59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

W tytule przelewu prosimy o dopisek: „Konferencja IwZ'2020, imię i nazwisko uczestnika”.

 

Sekretariat konferencji

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3