Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
dr Monika Eisenbardt, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sekretarz:
dr Anna Karmańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Członkowie:
dr Dariusz Grabara, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Jolanta Wartini-Twardowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
mgr Olga Grzybek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
mgr Maciej Tuszkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach