Nagrody

Kapituła konkursu na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany na konferencji IwZ'2020 przyznała następujące nagrody.

Nagrody pieniężne w postaci bonów zakupowych na Allegro w kwocie 250 z dla dwóch nagród głównych ufundował Zachodniopomorski Oddział PTI i wręczył Prezes Oddziału  PTI dr Tomasz Komorowski.   

Kapituła Konkursu w składzie:
prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. inż. Kesra Nermend, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr. hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Anna Kaczorowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej