Przejdź do menu Przejdź do treści

V Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2020

O systemach i technologiach informacyjnych we wspomaganiu zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych oraz transformacji społeczeństwa dyskutowano w dniach 3-4 grudnia 2020 r. na konferencji IwZ’2020 zorganizowanej przez Katedrę Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem konferencji była integracja środowisk akademickich zajmujących się informatyką ekonomiczną i jej synergią z innymi obszarami nauk o zarządzaniu oraz ekonomii i finansów.


Konferencja zorganizowana w trybie on-line zgromadziła ponad 100  gości ze środowiska akademickiego w Polsce oraz gości z zagranicy.  Dwa dni konferencji objęły 17 godzin dyskusji naukowych na sesjach referatowych i panelach; prawie 5 godzin dyskusji nieformalnych i dobrej zabawy; 2 nagrody za najlepszy artykuł naukowy, 2 wyróżnienia za najlepszy artykuł naukowy.  

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała kierownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej prof. Ewa Ziemba. W imieniu tegorocznych organizatorów konferencji zgromadzonych gości powitali JM Rektor prof. dr hab. Celina M. Olszak oraz Przewodniczący Kolegium Finansów prof. Andrzej Piosik, którzy podkreślili rolę, jaką odgrywają tego rodzaju interdyscyplinarne spotkania dla rozwoju nauki.

Na konferencji zaprezentowano 43 artykuły naukowe w jeden sesji plenarnej i 8 sesjach referatowych. Artykuły dotyczyły inżynierii systemów informatycznych, systemów i technologii informacyjnych w transformacji organizacji biznesowych i publicznych oraz gospodarstw domowych, a także ładu organizacyjnego w zarządzaniu systemami i technologiami informacyjnymi.  Ożywiona dyskusja, licznie zgromadzonych na każdej z sesji konferencji gości, stanowić będzie z pewnością inspirację do dalszych przemyśleń naukowych i zgłębiania nowych zagadnień badawczych w naukach o zarządzaniu czy ekonomii i finansach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania nowych technologii na potrzeby doskonalenia biznesu, administracji publicznej i społeczeństwa.

Artykuły naukowe zgłoszone i zaprezentowane na konferencji są lub będą opublikowane w monografii naukowej wdanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz w takich czasopismach, jak: Journal of Economics and Management, Informatyka Ekonomiczna/Business InformaticsInternational Journal of Management and Enterprise Development,  Polish Journal of Management Studies, Journal of Computer Information Systems oraz Sustainability.

Tegorocznej konferencji towarzyszyło wręczenie nagród za najlepsze artykuły naukowe. Nagrody główne ufundował Zachodniopomorski Oddział PTI i wręczył prezes dr Tomasz Komorowski.  

W sesji panelowej dyskutowano na temat wyzwań, konsekwencji i szans dla sektora ICT związanych z Covid-19.  Dokonano próby odpowiedzi napytania: Jak ICT radzą sobie na froncie walki z Covid-19?, Czy Covid-19 da nowe szanse, usługi, produkty bądź rynki?, Jak Covid-19 wpłynie na wykorzystanie ICT na potrzeby zdobywania wiedzy, współpracy naukowej, wymiany myśli akademickiej i dydaktyki w szkołach wyższych oraz dokona w tym obszarach transformacji? oraz Jak Covid-19 wpłynie na transformację cyfrową w firmach, administracji publicznej i gospodarstwach domowych?

Konferencję uświetniło uroczyste wręczenie nagród w Konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w dziedzinie informatyki ekonomicznej, organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

W przerwach kawowych dostępne były pokoje on-line, w których goście spotykali się, aby kontynuować dyskusje naukowe lub towarzyskie. Ciekawą formą spotkania towarzyskiego i zabawy były Naukowców rozmowy wieczorową porą przy (własnej) lampce wina. Na spotkaniu tym oprócz rozmów nieformalnych goście rozwiązywali zagadki kryminale.

Konferencję zakończyła dyskusja podsumowująca dwudniowe obrady, podziękowania dla Uczestników i Organizatora oraz zaproszenie na konferencję IwZ'2021, która odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3