Warsztaty "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości i zastosowania analizy finansowej"

Picture depicting logo
Picture depicting logo

Od roku 2014 Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej organizuje wykłady i warsztaty z cyklu Konsolidacja w grupach kapitałowych. W związku z rosnącym zainteresowaniem spotkaniami, rozszerzono zarówno zakres tematyczny warsztatów, jak i krąg uczestników. Dlatego w roku 2016 w ramach jesiennych spotkań został zapoczątkowany nowy ich cykl poświęcony Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości, które wychodzą naprzeciw obserwowanym zmianom w raportowaniu danych finansowych i niefinansowych.

Firma BDO nie tylko przyjęła patronat nad corocznymi wiosennymi spotkaniami, ale również podjęła się ich realizacji.  Inicjatorem oraz opiekunem warsztatów jest dr hab. Jolanta Wartini-Twardowska.

Ponieważ przygotowywanie kompleksowych sprawozdań jest procesem złożonym, a kary za nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji są surowe, dlatego głównym celem warsztatów jest rozpowszechnianie dobrych praktyk raportowania korporacyjnego,  które przyszli księgowi muszą poznać, aby pomóc organizacji osiągnąć sukces.